AktualnościWprowadź wyszukiwaną frazę

Ukazał się nr 2/303 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 21 lutego 2017 r.
2017-03-01 08:19


Kategoria: Biuletyn
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ
 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych
 3. Jednorazowa wartość transakcji
 4. Transakcja i jednorazowa wartość transakcji – odpowiedź na interpelację poselską
 5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – VAT
 6. Obowiązki dotyczące JPK VAT – komunikat MF
 7. JPK_VAT – faktury wydane do paragonów
 8. Stawka VAT od mediów przy umowie użyczenia i najmu
 9. Osoba samotnie wychowująca dziecko
 10. Ulga na małoletnie dziecko przysługuje tylko rodzicowi faktycznie wykonującemu władzę rodzicielską
 11. Ulga prorodzinna na dziecko pełnoletnie uczące się
 12. Utrzymywanie pełnoletniego dziecka
 13. Dochód dziecka pełnoletniego uczącego się
 14. Dochód uzyskany za granicą a prawo do ulgi prorodzinnej

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne, a wcześniej uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy?
 2. Spółdzielnia na dzień 1 stycznia 2017 r. zatrudniała 46 pracowników. Aktualnie nie jesteśmy już zobowiązani do tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania. Zostały one jednak utworzone w okresie, w którym byliśmy objęci takim obowiązkiem i nadal one u nas funkcjonują. W styczniu br. zrezygnowaliśmy z tworzenia ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego przez poinformowanie załogi. Czy nie powinniśmy wprowadzić zapisu o rezygnacji do regulaminu wynagradzania?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Składki ZUS od umowy o dzieło
 2. Podzielmy się 1% podatkiem
 3. Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości
 4. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia
 5. Prenumerata Rolnika Spółdzielcy na 2017 r.

<- Powrót do: Aktualności


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: