AktualnościWprowadź wyszukiwaną frazę

Ukazał się nr 4/305 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 19.04.2017 r.
2017-04-22 22:01


Kategoria: Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej
 3. Parking – sprzedaż zwolniona z VAT
 4. Jednorazowa wartość transakcji – interpretacje podatkowe
 5. Jednorazowa transakcja w przypadku prowadzenia kilku sklepów
 6. Transakcje dokonywane bez umowy o współpracę
 7. Czynsz za najem płatny gotówką
 8. Korekta kosztów uzyskania przychodów w przypadku otrzymania faktury korygującej
 9. Dokształcanie pracowników w kosztach podatkowych
 10. Zapomoga w przypadku zdarzeń losowych
 11. Wydatki związane z pogrzebem pracownika, emeryta lub członka ich rodziny

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Czy otrzymanie nagród rzeczowych w ramach programu lojalnościowego wiąże się z koniecznością zapłacenia przez zwycięzcę podatku dochodowego od osób fizycznych?
 2. Pracownik posiada świadectwa pracy dokumentujące 40-letni okres zatrudnienia. Jeden z pracodawców nie opłacał za pracowników składek na ubezpieczenia społeczne. Czy okres zatrudnienia u tego pracodawcy zostanie przez ZUS zaliczony jako okres nieskładkowy?
 3. Do jakiej kwoty przedsiębiorcy mogą rozliczać się gotówkowo? Jakich kwot nie mogą zaliczyć do kosztów podatkowych? Ile wynosi teraz limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami?
 4. Od ponad roku pobieram świadczenie przedemerytalne i pracuję. Czy w tym okresie przysługiwało mi świadczenie przedemerytalne w pełnej wysokości?
 5. Czy pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, może zrezygnować z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a jeśli tak, to kiedy?
 6. Pracownik dostarczył pracodawcy zaświadczenie KRUS o podleganiu w latach 1995-2008 ubezpieczeniu społecznemu rolników. Czy okres ten należy zaliczyć do stażu urlopowego?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Istota funkcjonowania w spółdzielni tzw. „społecznego” członka zarządu?
 2. Zmiana zasad rejestracji firm i zgłaszania zmian w KRS i urzędach
 3. Wierzytelności w prawie cywilnym. Roszczenia i terminy przedawnienia
 4. Zapraszamy na seminaria do Miedzeszyna

<- Powrót do: Aktualności


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: