AktualnościWprowadź wyszukiwaną frazę

Ukazał się nr 5(306) Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 17.05. 2017r.
2017-05-19 08:14


Kategoria: Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Zebranie przedstawicieli – wynagrodzenie przedstawiciela
 3. Rada nadzorcza – opodatkowanie wynagrodzeń
 4. Dywidenda – podatek od osób fizycznych
 5. Dywidenda dla byłych członków (ich spadkobierców)
 6. Dywidenda dla spółdzielni
 7. Dywidenda w formie rzeczowej – przychód podatkowy
 8. Dywidenda w formie rzeczowej – VAT
 9. Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
 10. Świadczenia z ZFŚS wypłacone po ustaniu zatrudnienia

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Czy po 30 września 2017 r. będzie można pobierać emeryturę częściową?
 2. Jesteśmy spółdzielnią w likwidacji. Złożyliśmy marszałkowi województwa zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń wobec pracowników. W kwietniu 2017 r. otrzymaliśmy środki na wypłatę tych roszczeń. Jak zaksięgować to zdarzenie?
 3. Zatrudniliśmy na czas określony osobę będącą kiedyś naszym pracownikiem. Poprzednie umowy, również tego rodzaju, zakończyły się przed ubiegłoroczną zmianą przepisów w zakresie terminowego zatrudnienia. Czy mają one wpływ na obecną umowę?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Platforma Handlowa Gminnych Spółdzielni
 2. Liczba transakcji a nowy limit płatności gotówkowych
 3. Nieprawidłowości w JPK_VAT – komunikat Ministerstwa Finansów
 4. PFRON. Sposób rozliczenia i ewidencja księgowa
 5. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia

<- Powrót do: Aktualności


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: