AktualnościWprowadź wyszukiwaną frazę

Ukazał się nr 2/315 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 20 lutego 2018 r.
2018-02-21 20:25


Kategoria: Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Nawałnica - Spółdzielcy poszkodowanym
 2. Z czym warto się zapoznać?
 3. Ulepszenie środków trwałych – do nabytych przed 2018r. stosuje się limit 3.500 zł
 4. Refakturowanie mediów na najemców
 5. Faktura za najem i media
 6. Prawo do odliczenia podatku z faktury z zawyżoną stawką VAT
 7. Moment powstania obowiązku podatkowego od dostawy energii elektrycznej i cieplnej
 8. PIT-37 sporządzić może urząd skarbowy
 9. Korekta informacji PIT-11 i PIT-4R w związku z zaniżeniem zaliczki na podatek
 10. Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne od przychodów pracowników i zleceniobiorców
 11. Składka zdrowotna po przekwalifikowaniu umowy o dzieło na umowę zlecenia
 12. Zapłata przez płatnika zaległych składek za ubezpieczonego - orzecznictwo
 13. Zapłacone za pracownika składki nie są kosztem pracodawcy
 14. Nadpłacony zasiłek macierzyński z winy płatnika
 15. Umowa zlecenia zawarta z obywatelem Ukrainy – zaliczka na podatek

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Czy osoba z ustalonym ale zawieszonym prawem do emerytury może wnioskować o rentę z tytułu niezdolności do pracy?
 2. Czy osoba, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu ustania niezdolności do pracy może ponownie ubiegać się o jej przyznanie?
 3. Czy osoba, która objęła stanowisko głównego księgowego 1 stycznia 2018 r., może nie podpisać się pod sprawozdaniem finansowym za 2017 r.? Czy możliwe jest, aby sprawozdanie to podpisał tylko kierownik jednostki?
 4. Od 1.01.2018 r. weszły w życie regulacje ustawowe nakładające obowiązkową odpłatność za sprzedawane klientom torby na zakupy (tzw. reklamówki) w placówkach handlowych. Czy wszystkie torby foliowe podlegają takiej odpłatności i jak prawidłowo należy ująć odpłatność za nie w ewidencji bilansowej?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Ochrona danych osobowych po nowemu
 2. Na targach Grune Woche w Berlinie
 3. Zapraszamy na szkolenia w Miedzeszynie
 4. Waloryzacja emerytur 2018 - o ile wzrosną dodatki do świadczeń
 5. Opublikowano jednolite teksty ustaw:
 6. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia
 7. Zamówienie na prenumeratę Rolnika Spółdzielcy na 2018 r.

<- Powrót do: Aktualności


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: