AktualnościWprowadź wyszukiwaną frazę

Ukazał się nr 10/311 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 18.X.2017 r.
2017-10-25 08:38


Kategoria: Biuletyn
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ
 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Klasyfikacji Środków Trwałych 2016 ma zastosowanie do podatków od 2018 r.
 3. Zmiany w ustawach dotyczących podatków dochodowych
 4. Zapłata za towar lub usługę na inne konto niż wskazane w wykazie podatników VAT nie będzie kosztem podatkowym
 5. Uproszczenia dla przedsiębiorców – projekt ustawy
 6. Podzielona płatność – planowane zmiany w ustawie o VAT
 7. Płatności za zbiorczą fakturę, której równowartość przekracza 15 000 zł
 8. Indywidualna stawka amortyzacji do zmodernizowanych środków trwałych
 9. Środki pieniężne na lokacie w upadłym banku nie są kosztem podatkowym
 10. Podroż służbowa – dokumentowanie zwracanych wydatków
 11. Wypłata udziałów osobie wskazanej przez członka
 12. Ubezpieczenie OC członków zarządu, rady nadzorczej i innych organów spółdzielni
 13. Sprzedaż premiowa na rzecz rolników
 14. Zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 15. Składki na FGŚP również za rodzinę i osoby współpracujące

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Czy istnieje możliwość rozłożenia zaległości wobec ZUS na raty?
 2. Pracownik przeszedł na wcześniejszą emeryturę w związku z wykonywaniem pracy w szczególnych warunkach. Po jej uzyskaniu ponownie został zatrudniony w naszej firmie. Z uwagi na wysokość osiąganego wynagrodzenia jego emerytura jest wypłacana w zmniejszonej wysokości. Na początku września br. ukończył on 65 lat. Czy w związku z tym musi zgłosić wniosek o wypłatę emerytury w pełnej wysokości?
 3. Czy w sytuacji wypłaty udziałów po śmierci członka spółdzielni na rzecz syna, będącego spadkobiercą, spółdzielnia powinna pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. XII Zjazd Delegatów KZRS „SCh”
 2. XXV lat KZRS „SCh” W służbie dla spółdzielni
 3. Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 r.
 4. Ochrona danych osobowych
 5. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia
 6. Zamówienie na prenumeratę Rolnika Spółdzielcy na 2018 r.

<- Powrót do: Aktualności


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: