AktualnościWprowadź wyszukiwaną frazę

Ukazał się nr 7/308 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 20.07.2017 r.
2017-07-21 07:58


Kategoria: Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Nota korygująca – forma akceptacji
 3. Nazwa podatnika nie zawsze może być korygowana notą
 4. Skrócona nazwa nabywcy na fakturze a prawo do odliczenia podatku
 5. Żądanie zmiany nabywcy poprzez wystawienie faktury korygującej
 6. Najem - refakturowanych kosztów mediów i innych opłat
 7. Najem mieszkania – zwolnienie z VAT
 8. Ryczałt za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych
 9. Dochód ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony na remont
 10. Nasadzenia i altany – przychód z praw majątkowych czy sprzedaży rzeczy
 11. Sprzedaż udziału w gospodarstwie rolnym
 12. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2017 r.
 13. Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika w wieku 50+ w razie jego ponownego zatrudnienia

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Jaki przepis reguluje termin płatności oznaczony na fakturze?
 2. Czy sprzedawca ma prawo ustalić termin wystawienia faktury według swojego uznania?
 3. Jak przeprowadzić operację przeniesienia nieruchomości na gminę w zamian za długi podatkowe?
 4. Czy pracownik do otrzymania tzw. wczasów pod gruszą z zakładowego funduszu socjalnego powinien wykorzystać 14 dni bieżącego urlopu wypoczynkowego, czy też może to być urlop zaległy?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego.
 2. Zatrudnianie cudzoziemców: Zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
 3. Zatrudnianie Ukraińców – co zmienia ruch bezwizowy?
 4. Solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli: Koniec płacenia podatków za innych
 5. Komunikat dla spółdzielni „SCh”
 6. Ministerstwo Finansów o korekcie JPK
 7. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia

<- Powrót do: Aktualności


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: