AktualnościWprowadź wyszukiwaną frazę

Ukazał się nr 8/309 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 24 sierpnia 2017 r.
2017-08-29 08:21


Kategoria: Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Faktura VAT RR zapłacona po terminie
 3. Prawo do odliczenia VAT z faktur zapłaconych po upływie 150 dni od terminu płatności
 4. Refakturowane wydatki muszą spełniać warunki zaliczenia do kosztów podatkowych
 5. Udział w zyskach osób prawnych z innych źródeł niż zysk
 6. Rada nadzorcza - koszty dojazdu na posiedzenie
 7. Rada nadzorcza – koszty dojazdu na posiedzenie wolne od podatku ale oskładkowane
 8. Wynagrodzenie członka rady nadzorczej do 200 zł
 9. Odszkodowanie ze stosunku pracy wypłacone na podstawie ugody sądowej
 10. Odsetki od odszkodowania i zadośćuczynienia
 11. Odszkodowanie dla byłego pracownika - koszt podatkowy
 12. Wycieczka turystyczno – krajoznawczo - wypoczynkowa dofinansowana z ZFŚS
 13. Sprzedaż nasadzeń i zabudowy – zmiana stanowiska organów podatkowych
 14. Wpłata deweloperowi pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, a prawo do ulgi mieszkaniowej
 15. Nabycie nieruchomości w drodze dożywocia
 16. Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia przed upływem pięciu lat od jej nabycia

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Czy wypłacić wynagrodzenie w razie nieprzedłużenia przez zleceniobiorcę ewidencji godzin pracy?
 2. Czy umorzenie podatku od nieruchomości należy księgować na zmniejszenie kosztów?
 3. Co powinien zrobić wykreślony z rejestru VAT przedsiębiorca jeśli powód usunięcia jest nieuzasadniony? Czy w takiej sytuacji ma możliwość odwołania się?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Komunikat Zarządu KZRS „SCh”
 2. Nieprawidłowa nazwa towaru lub usługi na fakturze, a prawo do odliczenia VAT
 3. Co z likwidacją b. CZS „SCh”?
 4. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia

<- Powrót do: Aktualności


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: