AktualnościWprowadź wyszukiwaną frazę

Ukazał się r 5/3018 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 17 maja 2018 r.
2018-05-20 13:36


Kategoria: Biuletyn


A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ
 1. Nawałnica - Spółdzielcy poszkodowanym
 2. Z czym warto się zapoznać?
 3. Przedawnienie roszczeń – skrócenie terminów i zmiana sposobu ich obliczania
 4. Umowa o pomocy przy zbiorach w rolnictwie
 5. W jakich przypadkach firma może odliczać podatek z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane jako podatnicy VAT
 6. Nagrody i inne wydatki sfinansowane z zysku nie są kosztem podatkowym
 7. Zakupy od ludności nie mogą być dokumentowane wyłącznie dowodem wewnętrznym
 8. Zwrot udziałów członkowi (byłemu członkowi)
 9. Majątek otrzymany w związku z likwidacją spółdzielni
 10. Wypłata udziałów osobie wskazanej przez członka
 11. Udziały po zmarłym członku nabyte w spadku
 12. Wkłady pieniężne w spółdzielni
 13. Wkład oszczędnościowy w banku – dyspozycja na wypadek śmierci
 14. Dopłaty do wypoczynku i pobytu na leczeniu dzieci i młodzieży
 15. Wycieczka zagraniczna sfinansowana z ZFŚS dla pracowników, członków ich rodzin i emerytów
 16. Karty przedpłacone z ZFŚS

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Które kwoty potrąceń z wynagrodzenia korzystają z pierwszeństwa?
 2. Spółdzielnia przetwarza głównie dane osobowe pracowników i klientów. W jaki sposób rozumieć prawo do sprzeciwu i kiedy takie uprawnienie będzie przysługiwać osobom, których dane przetwarzamy?
 3. Osoba będąca pracownikiem spółdzielni została na podstawie aktu powołania członkiem zarządu tej spółdzielni i przyznano jej miesięczne wynagrodzenie. Czy wobec tego, iż jest ona jednocześnie pracownikiem spółdzielni, pełnienie funkcji członka zarządu stanowi dla niej tytuł do ubezpieczeń w ZUS?
 4. Członek zarządu ma ustalone prawo do renty/emerytury i został powołany na tę funkcję bez zatrudnienia. Czy przychód z tytułu pełnionej funkcji członka zarządu będzie miał wpływ na zawieszalność świadczenia rentowego?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Senat przyjął nową ustawę o ochronie danych osobowych
 2. Umowa powierzenia zawierana z biurem rachunkowym
 3. Kasy fiskalne 2018
 4. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia

<- Powrót do: Aktualności


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: