Concordia


Do pobraniaOgólne warunki ubezpieczenia Concordia Auto

OWU_Concordia_Auto_16.pdfOgólne warunki ubezpieczenia Concordia Firma

OWU_Concordia_Firma_16.pdf
Aneks_Concordia_Firma.pdfOgólne warunki ubezpieczenia Concordia Plus

OWU_Concordia_Plus_od_01.07.2016.pdfOgólne warunku ubezpieczenie Concordia NNW indywidualne i grupowe

OWU_NNW_16.pdfConcordia dla Spółdzielczości oraz Pracowników Spółdzielni

Concordia Ubezpieczenia na rynku polskim jest obecna od 1997 roku. W tym czasie firma zdobyła zaufanie wielu Klientów i Partnerów, rozwinęła sieć sprzedaży, nawiązała współpracę z ponad 450 Bankami. Obecnie posiada 12 Oddziałów, blisko 25 Przedstawicielstw i Agencji Generalnych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i konsekwentnej realizacji strategii Concordia Ubezpieczenia uzyskała cenioną pozycję w sferze ubezpieczeń dla rolnictwa, bankowości spółdzielczej, biznesu, a także osób prywatnych.Specjalnie dla Członków KZRS Samopomoc Chłopska Concordia oferuje:

1) kompleksowe ubezpieczenie majątku Spółdzielni,

2) szeroki zakres ochrony dla Pracowników Spółdzielni, w zakresie ubezpieczenia: grupowego na życie, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), mieszkania/ domu, gospodarstwa rolnego, mienia, odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego.Nasi Doradcy pozostają do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.


PROGRAM UBEZPIECZENIA ’CONCORDIA SPÓŁDZIELCA’

Concordia_Spoldzielca_SWU.pdf
Concordia_Spoldzielca_wniosek.pdf
CS_zalacznik_wykaz_mienia.docx
CS_zalacznik_pomocniczy_wykaz_pojazdow_do_OCK.docx
CS_zalacznik_wykaz_pojazdow_do_AC.docx
CS_zalacznik_lista_imienna_do_ubezpieczenia_NNW.xls

Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.