Nadzór nad działalnością Krajowego Związku sprawuje 26 osobowa Rada Nadzorcza, której przewodniczy

Marek Kowalski.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni

"Samopomoc Chłopska" w Warszawie

Adres

ul. Kopernika 30
00-950 Warszawa


tel. +48 (022) 826-41-26tel./fax +48 (022) 827-16-06
Zarząd
Prezes
Andrzej Anulewicz


Wiceprezes
Janusz Bogdan Czaplejewicz


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.