Aktualności
Ukazał się nr 1/350 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 19.01.2021 r.
2021-01-22 11:54


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Slim VAT – ustawa weszła w życie
 3. Mechanizm podzielonej płatności od 2021 r.
 4. Faktury uproszczone w JPK_VAT od 1 lipca 2020 r.
 5. RUD - zgłoszenie umowy o dzieło i inne wzory dokumentów przekazywanych do ZUS
 6. Wzory zeznań podatkowych za 2020 r.
 7. Doręczenia elektroniczne
 8. Pracownik do 26 lat – składka zdrowotna wyższa od hipotetycznej zaliczki na podatek
 9. Ekwiwalent za używanie Internetu i energii elektrycznej przez pracownika pracującego zdalnie.
 10. Odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi na podstawie ugody
 11. Odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi – ZUS
 12. Przedłużenie terminu na wydatkowanie uzyskanego w 2018r. przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 13. Dochody małoletnich dzieci – zeznanie podatkowe
 14. Osoba samotnie wychowująca dziecko – rozliczenie podatkowe
 15. Rok 2021 z dotychczasową skalą podatkową i kosztami
 16. Zasady ujmowania faktur i paragonów w nowym JPK_VAT w świetle wyjaśnień Min. Fin.
 17. Rozliczanie faktur korygujących w 2021 r.

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Jaki będzie wpływ skrócenia okresu wypowiedzenia przez pracodawcę na prawo do odszkodowania przy zwolnieniach grupowych?
 2. Jak powinny przebiegać księgowania związane z odzyskaniem odpisanej wcześniej należności?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych
 2. Pracownicze Plany Kapitałowe dla małych firm
 3. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2021 r.
 4. W 2021 r. minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług
 5. Więcej czasu na zrobienie badań profilaktycznych
 6. Nie wszystkie dokumenty sprzed 5 lat można zniszczyć 1 stycznia 2021 r.
 7. Odsetki ustawowe w 2020-21 r.
 8. Niedziele handlowe 2021.
 9. Publikacje KZRS do nabycia
 10. Zamówienie na prenumeratę Rolnika Spółdzielcy na 2021r.Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: