Aktualności
Ukazał się nr 3/352 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 22 marca 2021 r.
2021-03-24 12:47


Biuletyn
W numerze:

A.    PRZEPISY  PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ
 1. Z czym warto się zapoznać?      
 2. CIT i PIT – nowe wzory deklaracji
 3. Czy będzie więcej czasu na rozliczenie CIT za 2020 r.?
 4. Faktura korygująca dokumentująca zwrot towarów – oznaczenie MPP
 5. Faktura korygująca - korekta danych nabywcy
 6. Zmiana nr PESEL na NIP poprzez fakturę lub notę korygującą
 7. Zmiana stawki VAT nie dotyczy pobranych już zaliczek
 8. Korekta podwyższonych odpisów na ZFŚS w związku z COVID-19
 9. Moment zaliczenia do kosztów podatkowych składek ZUS w części finansowanej przez pracownika
 10. Koszty remontu budynku ujęte w dacie poniesienia
 11. Świadczenia pieniężne z ZFŚS – pracownik nie musi dokumentować w jaki sposób wydał przyznane środki
 12. Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego – interpretacja Ministra Finansów
 13. Ulga dla młodych - prawa majątkowe, przychody z uprawiania sportu
 14. Twój e-PIT
 15. 15.    Ulga na dzieci – problemy w Twój e-PIT
 16. 16.    ZUS nie wszystkim emerytom rozliczył podatek
 17. 17.    Ulga termomodernizacyjna – docieplenie dachu, elewacja, parapety
 18. Bieżnia elektryczna – ulga rehabilitacyjna
 19. Opodatkowanie dochodów z pracy w Wielkiej Brytanii
 20. Darowizna mieszkania od siostry pozostającej we wspólności majątkowej z mężem
 21. Sprzedaż wyrobów węglowych
 22. Kod GTU-10 przy dostawie nieruchomości
 23. Przy zakupie nawozów azotowych trzeba okazać dowód osobisty i wypełnić oświadczenie


B. PYTANIA  I  ODPOWIEDZI -  KONSULTACJE
 1. Jak stosować odprawy ekonomiczne w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron?
 2. Pracownica zatrudniona na czas określony do dnia zakończenia stosunku pracy przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Niedługo po ustaniu zatrudnienia nabyła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy przysługuje jej odprawa rentowa?


C.    WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Walne Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli
 2. Faktury korygujące w 2021 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa - u nabywcy
 3. Opłata cukrowa w objaśnieniach prawnych Ministra Zdrowia
 4. Zasady przyjmowania ogłoszeń rejestrowych w Monitorze Spółdzielczym (otwarcie likwidacji, upadłość, wykreślenie)
 5. Ogłoszono jednolity tekst ustawy o rachunkowości
 6. Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami
 7. Publikacje KZRS do nabyciaCopyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: