Aktualności
Ukazał się nr 4/353 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 21.04.2021 r.
2021-04-23 09:41


Biuletyn
W numerze:

A.    PRZEPISY  PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ
 1. Z czym warto się zapoznać?      
 2. Przesunięcie terminów obowiązków sprawozdawczych
 3. Przedłużono termin na złożenie zeznania CIT-8 i informacji CIT/KW
 4. Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników nie jest wykazywane w CIT-8
 5. Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu przedawnionych zobowiązań
 6. Korekta CIT-8 przez Bank Spółdzielczy w związku z zastosowaniem stawki podatku wyższej niż przysługiwała
 7. Kanapka z bułki z własnego wypieku sprzedawana we własnym sklepie – stawka VAT
 8. Prezenty okolicznościowe dla pracowników
 9. Artykuły spożywcze dla pracowników i kontrahentów – prawo do odliczenia VAT
 10. Artykuły spożywcze dla pracowników i zleceniobiorców w kosztach podatkowych
 11. Członek rady nadzorczej pełniący czasowo funkcję członka zarządu – zaliczka na podatek
 12. Ulga prorodzinna dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej
 13. Zbycie nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej
 14. Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje w przypadku budynku w budowie
 15. Sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku po matce i ojcu
 16. Szafy wnękowe są wydatkami na remont uprawniającymi do zastosowania zwolnienia z podatku
 17. Ulgi w podatkach lokalnych


B. PYTANIA  I  ODPOWIEDZI -  KONSULTACJE
 1. Czy można przenieść pracownika do innej pracy na okres 6 miesięcy przypadających na przełomie 2 lat kalendarzowych?
 2. Zamierzamy dokonać likwidacji środka trwałego. Jakich zapisów powinniśmy w związku z tym dokonać w księgach rachunkowych?
 3. Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy na czas szczepienia przeciw COVID-19 oraz ewentualnie objawów poszczepiennych?
 4. Czy o wartość umorzenia podatku od nieruchomości należy zmniejszyć koszty, czy powiększyć przychód?


C.    WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Pokrycie straty z lat ubiegłych zyskiem wypracowanym za 2020 r.
 2. Przedsiębiorcy muszą zawrzeć umowę o zarządzanie PPK
 3. Podatek od nieruchomości od zamortyzowanych budowli
 4. Wnioski o wpis do KRS - ważne zmiany już 1 lipca
 5. BIZNES.GOV.PL -  następca CEIDG.GOV.P
 6. Publikacje KZRS do nabycia

Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: