Aktualności
Ukazał się nr 5/354 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 19 maja 2021 r.
2021-05-21 11:38


Biuletyn
W numerze:

A.    PRZEPISY  PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej KZRS „SCh”
 2. Z czym warto się zapoznać?      
 3. Nowe obowiązki informacyjne wobec ZUS
 4. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego „na bieżąco”
 5. Opłata od środków spożywczych - VAT
 6. Ulga na złe długi – VAT
 7. Dywidenda dla członków spółdzielni – osoby fizyczne
 8. Dywidenda dla byłych członków i ich spadkobierców
 9. Dywidenda przekazana do depozytu sądowego
 10. Zwrot udziałów członkowi (byłemu członkowi)
 11. Wypłata udziałów osobie wskazanej przez członka
 12. Udziały po zmarłym członku nabyte w spadku
 13. Likwidacja spółdzielni – wypłata na rzecz spadkobierców
 14. Darowizna od rodziców wpłacona na konto bankowe małżonka obdarowanego


B. PYTANIA  I  ODPOWIEDZI -  KONSULTACJE

 1. Czy prezesowi zarządu pełniącemu funkcję jedynie na podstawie uchwały rady nadzorczej przysługuje urlop wypoczynkowy? Czy powinien on zostać poddany badaniom lekarskim i odbyć szkolenie w zakresie bhp?
 2. Jeden z członków zarządu spółdzielni jest niezdolny do pracy i pobiera świadczenie rehabilitacyjne. Czy w takiej sytuacji może on podpisać roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni?
 3. Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonuje w kasie rejestrującej. W jaki sposób powinna wykazać w JPK_VAT korektę sprzedaży paragonowej spowodowaną zwrotem towaru?
 4. Prowadzimy dla każdego pracownika osobno papierowe listy obecności. Z przepisów wynika, że dokumentację związaną ze stosunkiem pracy należy przechowywać przez okres 10 lat. Czy dotyczy to także ww. list?


C.    WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Nowe rozporządzenia dotyczące wymagań technicznych dla kas rejestrujących
 2. Wnioski o wpis do KRS - ważne zmiany już 1 lipca
 3. Nowa opłata produktowa od jednorazowych opakowań
 4. Paszporty szczepionkowe
 5. Nowela ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 6. Opublikowano tekst jednolity ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 7. Publikacje KZRS do nabyciaCopyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: