Aktualności
Spółdzielczy protest w Warszawie - Ogólnopolskie Forum Spółdzielcze
2011-06-20 11:02


Szkolenia i spotkania
W dniu 18 czerwca br. zjechało do stolicy z całego kraju ponad 4 tys. osób – członków spółdzielni, członków samorządu i kierownictwa spółdzielni wszystkich branż. Sala Kongresowa pękała w szwach, bowiem dla wielu osób brakło miejsc siedzących.Powodem tego pospolitego ruszenia spółdzielców są procedowane w Sejmie z inicjatywy posłów Platformy Obywatelskiej m.in. ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawa o spółdzielniach mająca zastąpić obecne Prawo spółdzielcze. Projektowane ustawy, jak podkreślali uczestnicy Forum godzą w ruch spółdzielczy w naszym kraju i są prostą drogą do likwidacji sektora spółdzielczego w Polsce.

Na Forum przybyli m.in.: Waldemar Pawlak – zastępca Prezesa Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Grzegorz Napieralski – przewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD, Pauline Green – Prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Felice Scalvini – Współprezydent Cooperatives Europe oraz inni goście.

Uczestnicy Forum reprezentujący ponad 8 milionów członków polskich spółdzielni wszystkich branż wyrazili protest przeciwko wolontarystycznemu i instrumentalnemu traktowaniu sektora spółdzielczego poprzez cykliczne zmiany prawa ukierunkowane na unicestwienie tego sektora. Niestety od początku zmian ustrojowych w naszym kraju można obserwować nie tylko brak zrozumienia dla spółdzielczego systemu gospodarowania, ale także niechęć polityczną i uprzedzenia ideowe do tego systemu. Brak dialogu władzy publicznej ze środowiskiem spółdzielczym prowadzi do stanowienia prawa daleko odbiegającego nie tylko od oczekiwań spółdzielców, ale także od europejskich standardów. Pogarszające się warunki prawne funkcjonowania spółdzielni spowodowały upadek wielu spółdzielczych podmiotów, a w najlepszym razie ucieczkę do sektora komercyjnego. Rezultatem jest systematyczny spadek udziału spółdzielczości w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto.

Zabierający głos w debacie podkreślali, że projektowane przepisy zawierają rozwiązania niekorzystne nie dla prezesów, związków rewizyjnych czy Krajowej Rady Spółdzielczej, lecz dla zwykłych członków spółdzielni, którym chce się odebrać prawo decydowania o ich własności, o ich spółdzielni. Poparcia spółdzielczemu protestowi udzielili goście Forum, a przedstawiciele międzynarodowych organizacji spółdzielczych poinformowali, że skierują odpowiednie wnioski do Komisji Europejskiej.

W przyjętej Rezolucji i Apelu skierowanych do władz Rzeczypospolitej Polskiej zwrócono się o zaprzestanie prac nad ustawami, które są zamachem na demokrację, samorządność, prywatną własność i autonomię spółdzielczą. hade


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów -  agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: