Aktualności
Ukazał się Nr 6 (235) Biuletynu KZRS z dnia 20.06.2011 r
2011-06-27 08:12


Szkolenia i spotkania
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE - INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany uchwalone w 2011 r.
 3. Ustawa o rachunkowości i ustawy podatkowe – zmiana przepisów
 4. Rezerwy na świadczenia pracownicze
 5. Świadczenia z ZFŚS a VAT – po 1 kwietnia 2011 r.
 6. Kawa, herbata, ciastka zużywane w firmie – podatek VAT
 7. Catering – prawo do odliczenia VAT
 8. Szkolenia zwolnione z podatku VAT
 9. Świadczenia z ZFŚS - kiedy trzeba naliczać składki ubezpieczeniowe
 10. Premia pieniężna czy rabat – podatek VAT
 11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów


B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Wypłata wynagrodzenie chorobowego za cały miesiąc z przerwą w opłacaniu składek. Czy prawidłowo wykazano to w raportach do ZUS?
 2. Sprzedaż piekarni wraz z przejęciem pracowników. Czy zatrudnieni w tym zakładzie pracownicy mają prawo nie podjąć pracy u nowego pracodawcy i czy nowy pracodawca w tej sytuacji może zastrzec prawo przejęcia tylko samego zakładu bez pracowników?
 3. W jaki sposób powinniśmy udokumentować wolę wierzyciela o umorzeniu nam długu, aby uniknąć w przyszłości wątpliwości czy na pewno wierzyciel z tego długu naszą Spółdzielnię zwolnił?
C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Uzasadnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony
 2. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 3. Zawieszenie emerytury: nie wszyscy emeryci muszą rezygnować z zatrudnienia
 4. Faktury korygujące - jak je księgować?
 5. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
 6. Jarmark Spółdzielczy
 7. Ogólnopolskie Forum SpółdzielczeCopyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: