Aktualności
Ważne dla producentów pieczywa i wyrobów ciastkarskich
2007-10-03 12:32


Publikacje
Zakłady prowadzące piekarnie i ciastkarnie w wielu rejonach kraju odczuwają w bieżącym roku, nasilone działania urzędowych kontroli, które nakładają dotkliwe kary pieniężne za nie przestrzeganie wymagań w zakresie: - ustalania przez producentów terminów trwałości pieczywa i wyrobów ciastkarskich; - prawidłowego oznakowania wyrobów; - przestrzegania i dokumentowania higieny pracy w odniesieniu do pracowników; - określania ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w piekarni/ciastkarni.Obowiązek prowadzenia i dokumentowania tych działań wynika między innymi z przepisów prawnych:

Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 z dnia 27 września 2006r.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73 poz. 645).

Działania wymagane tymi przepisami, egzekwowane przez urzędowe kontrole, mogą być samodzielnie prowadzone przez kierownika piekarni / ciastkarni bez potrzeby zlecenia firmom zewnętrznym. Każdy z tych tematów jest stosunkowo prosty, wymaga jednak określonej wiedzy i dokładnego praktycznego instruktażu.

Przychodząc z pomocą spółdzielniom prowadzącym piekarnie i ciastkarnie we wdrożeniu i samodzielnym prowadzeniu działań określonych w przepisach, współpracująca z KZRS „SCh” Handlowo-Usługowa Spółdzielnia „SCh” w Warszawie, specjalizująca się w poradnictwie dla piekarni/ciastkarni przygotowuje nowy fachowy poradnik, o objętości ok. 60 stron, który będzie pomocny we wdrożeniu tych rozwiązań. Dla każdego z tych tematów poradnik zawiera prosty instruktaż; jak wykonywać to samodzielnie w piekarni / ciastkarni oraz wzory dokumentacji wymaganej przez jednostki kontrolne. Będzie to zatem cenna pomoc dla wszystkich zakładów.

Informacje o możliwości nabycia poradnika posiadają Oddziały Okręgowe Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „S.Ch.”, do których można się zwracać z zamówieniami.


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów -  agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: