Aktualności
Publikacja "Przykładowe dokumenty organizacyjne do stosowania w spółdzielniach"
2007-10-30 12:31


Publikacje
W związku z licznymi zmianami w unormowaniach prawnych dotyczących organizacji i zarządzania działalnością spółdzielni zachodzi potrzeba nowelizacji części dokumentów organizacyjnych.

Wydana przez KZRS publikacja pt. "Przykładowe dokumenty organizacyjne do stosowania w spółdzielniach" odpowiada na to zapotrzebowanie spółdzielni. Poradnik zawiera w swej treści m.in. zasady (politykę) rachunkowości, instrukcję sporządzania i wewnętrznym obiegu dokumentów (z uwzględnieniem wyodrębnionych działalności spółdzielni), instrukcję gospodarki kasowej, instrukcję kontroli druków ścisłego zarachowania, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin gospodarki środkami ZFŚS. Publikacja jest dostępna w oddziałach okręgowych KZRS i niektórych regionalnych związkach rewizyjnych.


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów -  agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: