Aktualności
Nowe publikacje KZRS
2010-12-19 20:51


Publikacje
"Sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2010r." oraz "Rozliczenia wybranych zobowiązań spółdzielni wobec budżetu za 2010 r.”

„Sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2010 r.” - wraz z kompletem druków sprawozdawczych. Publikacja stanowi pomoc w pracach nad sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2010 r.

„Rozliczenia wybranych zobowiązań spółdzielni wobec budżetu za 2010 r.” - Publikacja przedstawia zasady rozliczeń poszczególnych zobowiązań podatkowych na podstawie obowiązujących unormowań prawnych oraz dostępnych interpretacji i wyjaśnień kompetentnych instytucji w odniesieniu do spraw bardziej złożonych, wzbudzających wątpliwości podatników.


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów -  agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: