Aktualności
Publikacja „Sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2007r.”
2007-11-25 19:06


Publikacje
Spółdzielnie prowadzące działalność gospodarczą w myśl prawa bilansowego zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych ustawą o rachunkowości.

Wydana przez KZRS publikacja pt. „Sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2007 r.” – autor Telesfor Żyznowski odpowiada na zapotrzebowanie spółdzielni. Publikacja ma za zadanie ułatwić prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w przepisach z tego zakresu. Publikacja zawiera w swej treści metodykę sporządzania sprawozdania finansowego, szczegółowe omówienie pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu własnym i informację dodatkową, a także niezbędne formularze przydatne do sporządzenia sprawozdania finansowego. Publikacja jest dostępna w oddziałach okręgowych KZRS i niektórych regionalnych związkach rewizyjnych spółdzielni „SCh”.


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów -  agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: