Aktualności
Publikacja "Rozliczenia wybranych zobowiązań spółdzielni wobec budżetu za 2007 r"
2007-12-12 08:55


Publikacje
Spółdzielnie prowadzące działalność gospodarczą w myśl prawa podatkowego zobowiązane są do rozliczenia się ze swoich zobowiązań wobec budżetu państwa i samorządów lokalnych według zasad określonych w ustawach podatkowych i zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Wydana przez KZRS publikacja pt. „ Rozliczenia wybranych zobowiązań spółdzielni wobec budżetu za 2007 r.” odpowiada na zapotrzebowanie spółdzielni. Publikacja ma za zadanie ułatwić prawidłowe sporządzenie rozliczeń zobowiązań spółdzielni wobec budżetu za 2007 r. z tytułu:
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatku dochodowego od osób prawnych
- podatków i opłat lokalnych,
- wpłat na PFRON

Publikacja uwzględnia zmiany przepisów w tym zakresie wg stanu prawnego na 31 października 2007 r. Publikacja jest dostępna w oddziałach okręgowych KZRS i niektórych regionalnych związkach rewizyjnych spółdzielni „SCh”.


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów -  agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: