Aktualności
Ukazał się nr 11/348 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 18.XI.2020 r.
2020-11-19 00:15


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Slim VAT – projekt zmian w ustawie o VAT
 3. Ulga dla młodych i ulga abolicyjna – zmiana przepisów
 4. Umorzona subwencja z tarczy antykryzysowej jest przychodem
 5. Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej jest przychodem
 6. Strata odliczana od zaliczek na podatek
 7. Odliczanie strat a zmiana stawki opodatkowania
 8. Przechowywanie ksiąg podatkowych w przypadku odliczania strat
 9. Kradzież środków pieniężnych przez pracownika
 10. Wpłata zaliczek do PFRON zamiast do urzędu skarbowego
 11. Udziały w spółdzielni wypłacone upoważnionemu małżonkowi
 12. Zbycie nieruchomości nabytej w spadku, dziale spadku i darowiźnie
 13. Zbycie nieruchomości w drodze umowy dożywocia

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Z pracownikiem długotrwale niezdolnym do pracy w trakcie pobierania przez niego świadczenia rehabilitacyjnego rozwiązaliśmy umowę o pracę. Kilka dni po rozwiązaniu tej umowy były pracownik zmarł. Czy mamy obowiązek wypłacić członkom jego rodziny odprawę pośmiertną?
 2. Z dniem 17 października 2020 r. rozwiązła się umowa o pracę pracownika zatrudnionego na czas określony. Tę datę wpisaliśmy w zgłoszeniu wyrejestrowania z ubezpieczeń. Czy postąpiliśmy prawidłowo?
 3. Czy wyrejestrowując pracownika z ubezpieczeń w ZUS, należy wyrejestrować też zgłoszonych przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny?
 4. Kiedy pracodawca nie ma obowiązku kierowania na badania lekarskie kandydata do pracy?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych powstałych w wyniku spisu z natury zapasów
 2. Część formularzy PIT do zmiany
 3. Odpis na ZFSŚ w 2021 r.
 4. Wymiar czasu pracy w 2021 r.
 5. Emerytury i renty 2021
 6. Publikacje KZRS do nabycia
 7. Zamówienie na prenumeratę Rolnika Spółdzielcy na 2021r.Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: