Aktualności
Ukazał się nr 12/349 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 17.XII.2020 r.
2020-12-17 08:10


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. VAT – zmiana ustawy
 3. PDOF – zmiany od 1 stycznia 2021 r.
 4. Przedłużenie terminów wpłat zaliczek PIT przez niektórych płatników
 5. PIT – nowe wzory informacji i zeznań podatkowych
 6. Ewidencja przychodów i wolny zawód – podatek zryczałtowany
 7. Faktura z błędną stawką VAT nie pozbawia prawa do odliczenia podatku
 8. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych udokumentowana fakturą i zarejestrowana przy pomocy kasy
 9. Ulga na złe długi w PDOP – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
 10. Świadczenia z tytułu szczepień przeciw grypie – zaniechanie poboru podatku
 11. Szczepienia przeciwko grypie - interpretacje KIS
 12. Nieściągalność wierzytelność musi być właściwie udokumentowana
 13. Zamieszkiwanie w lokalu nabytym w spadku warunkiem ulgi w podatku od spadków i darowizn
 14. Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS
 15. Opłata mocowa od stycznia 2021

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Ze względu na aktualną sytuację na rynku zmuszeni jesteśmy zamknąć jedną z placówek, co wiąże się z koniecznością rozwiązania umów z częścią pracowników. Czy taka likwidacja jest wystarczającym powodem zakończenia z nimi współpracy? Jaka będzie podstawa zakończenia stosunku pracy?
 2. Pracownik dokonał zakupu okularów korekcyjnych. Faktura wystawiona została na firmę. Pracodawca (czynny podatnik VAT) zwróci pracownikowi poniesione koszty. Czy w tej sytuacji podatnik ma prawo odliczyć VAT od tego zakupu?
 3. Jak długo należy przechowywać dokumentację pracowniczą po zakończeniu pracy przez emeryta?
 4. Pracownikowi po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego przyznano świadczenie rehabilitacyjne na trzy miesiące. Po tym czasie pracownik zamiast wrócić do pracy otrzymał nowe zwolnienie lekarskie z powodu innej choroby. Pomiędzy pobieraniem tych świadczeń wystąpiła przerwa przypadająca na sobotę i niedzielę (dni wolne od pracy). Czy powinniśmy otworzyć nowy okres zasiłkowy i wypłacić mu zasiłek chorobowy?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2021 r.
 2. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
 3. Wymiar czasu pracy w 2021 r.
 4. Pomoc z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla byłego pracownika - emeryta
 5. Wzory formularzy CIT do zmiany
 6. Publikacje KZRS do nabycia
 7. Zamówienie na prenumeratę Rolnika Spółdzielcy na 2021r.Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: