Aktualności
Ukazał się nr 8/345 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 10.08.2020 r.
2020-08-20 09:36


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
 3. Nawozy i środki ochrony roślin - VAT
 4. Artykuły spożywcze na spotkania w firmie i udostępniane pracownikom oraz zleceniobiorcom
 5. Zleceniobiorca – zwrot kosztów za pranie odzieży, jazdy lokalne, posiłki
 6. Podróż służbowa pracownika, członka zarządu i zleceniobiorcy własnym samochodem
 7. Delegacja - moment zaliczenia do kosztów podatkowych
 8. Dojazdy członków rady nadzorczej na posiedzenie
 9. Wydatki na wieńce i nekrologi
 10. Przejazd pracownika z pracy do domu sfinansowany przez pracodawcę
 11. Majątek otrzymany w związku z likwidacją spółdzielni
 12. Likwidacja spółdzielni – wypłata na rzecz spadkobiercy
 13. Przekształcenie spółdzielni w spółkę - udziały i nadwyżka bilansowa
 14. Odsetki od udziałów wypłaconych po terminie
 15. Wypłata równowartości udziałów wniesionych do SKOK
 16. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa – wypłata wkładów po śmierci członka
 17. Harmonogram wdrażania PPK po zmianach
 18. Zapłata na rachunek spoza białej listy - zmiany od 1 lipca 2020 r.


B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Czy członkowie zarządu i osoba prowadząca księgi rachunkowe mogę odmówić podpisania sprawozdania finansowego?
 2. Spółdzielnia w budynku biurowym zamontowała instalację klimatyzacyjną. Czy wydatki poniesione na ten cel należy potraktować jako ulepszenie budynku? Jak zaksięgować fakturę dotyczącą takich wydatków?
 3. Na co można przeznaczyć Bon turystyczny?


C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracowników
 2. Wyrównanie emerytur dla urodzonych w 1953 r.
 3. Podatki i opłaty lokalne w 2021 roku
 4. Podwyżka abonamentu RTV w 2021 r.
 5. OgłoszeniaCopyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: