Aktualności
Ukazał się nr 6/343 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 22.06.2020 r.
2020-06-29 11:12


Biuletyn


 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Zasady stosowania nowej matrycy stawek VAT
 3. Nowy JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r.
 4. Obowiązek stosowania kas online – nowy termin
 5. Zatory płatnicze i kary umowne – zmiana przepisów
 6. Zaliczki pobrane przez płatnika – przedłużenie terminu do wpłaty
 7. Zasiłki wypłacane rolnikom na podstawie ustawy o COVID-19
 8. Dywidenda dla członków spółdzielni – osoby fizyczne
 9. Dywidenda dla byłych członków (ich spadkobierców)
 10. Dywidenda przekazana do depozytu sądowego
 11. Dywidenda dla osoby prawnej (spółdzielni)
 12. Dywidenda w formie rzeczowej
 13. Dywidenda w formie rzeczowej – VAT
 14. Zwrot udziałów członkowi (byłemu członkowi)
 15. Wypłata udziałów osobie wskazanej przez członka
 16. Udziały po zmarłym członku nabyte w spadku
 17. Udziały nabyte w drodze spadku przez małżonka byłego członka
 18. Kolejna zmiana ustawy Prawo spółdzielcze
 19. Organizacja posiedzeń organów samorządu

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz gminy za zobowiązania. Czy taka czynność podlegać będzie opodatkowaniu VAT?
 2. W kwietniu 2020 r. upłynął termin, do którego ZUS przyznał mi rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jeszcze w marcu br. złożyłem wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia, ale dotąd nie zostałem wezwany do lekarza orzecznika ZUS. Słyszałem, że badania odbędą się w późniejszych terminach. Czy to oznacza, że ZUS wstrzyma wypłatę renty?
 3. Chcemy zawiesić na rok prawo do nagród jubileuszowych. W jakim trybie powinniśmy tego dokonać?
 4. Termin wdrożenia PPK przez spółdzielnię został przesunięty na późniejszy okres. Czy możemy zawiesić dokonywanie wpłat do PPK?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe
 2. Zmiana terminów w zakresie sprawozdawczości BDO
 3. Wzrost progów zarobkowych dla emerytów i rencistów
 4. Dłuższy termin na składanie wniosków o świadczenie przedemerytalne
 5. Bezpieczne przywracanie normalnej pracy sądów
 6. Odsetki ustawowe
 7. Sejm zajmie się emeryturami osób z rocznika 1953
 8. Jubileusz 100-lecia uchwalenia Ustawy o Spółdzielniach
 9. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia:Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: