Aktualności
Ukazał się nr 11/336 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 19.11.2019 r.
2019-11-25 09:33


Biuletyn
W numerze: SPIS TREŚCI:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ
 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Mechanizm podzielonej płatności - zmiany od 1.11.2019r.
 3. MF opublikowało nową strukturę JPK_FA(3)
 4. Deklaracje VAT – nowe wzory od 1 listopada 2019 r.
 5. Kwartalne rozliczenie VAT od 1 listopada 2019 r.
 6. Wykaz podatników VAT
 7. MPP i przelew na rachunek inny niż w wykazie a podatek dochodowy
 8. Jednorazowa wartość transakcji
 9. Nowy JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 dla dużych przedsiębiorców a od 1 lipca 2020 r. dla pozostałych
 10. Obowiązkowy MPP od 1 listopada 2019 r – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
 11. Mały podatnik – limity w 2020 r.
 12. Wiążąca informacja stawkowa (WIS)
 13. Pracownik kończy 26 lat w miesiącu wypłaty – interpretacje KIS
 14. Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy – interpretacja KIS
 15. Zwrot kosztów podróży – umowa zlecenia i o dzieło

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Pracownik długotrwale niezdolny do pracy (okres zasiłkowy i maksymalny okres świadczenia rehabilitacyjnego) przechodzi na rentę. Czy nabył za ten czas prawo do urlopu wypoczynkowego?
 2. Jakie okresy nieświadczenia pracy obniżają wymiar urlopu wypoczynkowego?
 3. Czy zmiana pracodawcy musi oznaczać zmianę PPK?
 4. Czy możemy żądać od zleceniobiorcy podania numeru rachunku płatniczego, czy też powinniśmy wypłacać mu wynagrodzenie w gotówce?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Zaliczka na podatek dochodowy po zmianach
 2. Od 1 października 2019r. wzrost kwot wolnych od potrąceń w związku z obniżką stawek podatkowych
 3. PESEL w oświadczeniach osób kupujących węgiel
 4. Wymiar czasu pracy 2020
 5. Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2020 r.
 6. Uwaga - zmiana rachunku bankowego KZRS „SCh”
 7. Mikrorachunek podatkowy obowiązujący od 1 stycznia 2020r. - komunikat Min. Fin.
 8. Konsekwencje przelewu należności na rachunek spoza białej listy
 9. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia
 10. Zamówienie na prenumeratę Rolnika Spółdzielcy na 2020r.Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: