Aktualności
Ukazał się nr 12/337 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 16.12.2019 r.
2019-12-18 20:50


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Zapłata na rachunek bankowy z białej listy podatników VAT - określenie limitu transakcyjnego
 3. Masowa weryfikacja w wykazie podmiotów – plik płaski
 4. Faktura „mechanizm podzielonej płatności” dla towarów nie objętych obowiązkowym MPP, a koszty podatkowe
 5. Zapłata dla producentów rolnych na rachunek spoza wykazu
 6. Faktura do paragonu bez NIP – sankcje u sprzedawcy i nabywcy
 7. Obowiązek wystawienia faktury na rzecz podatnika VAT bez zgłoszenia żądania. Faktura zbiorcza
 8. Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy wyłącznie przedsiębiorców
 9. Rada nadzorcza – zaliczka czy ryczałt
 10. Rada nadzorcza i zarząd – zaliczka na podatek dochodowy
 11. Członek zarządu będący jednocześnie pracownikiem w tym samym podmiocie
 12. Rada nadzorcza – zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie
 13. Obowiązek uzyskania wpisu w rejestrze BDO
 14. Indywidualny rachunek podatkowy

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Czy w świetle RODO jest dopuszczalne przekazanie adresu e-mail i numeru telefonu uczestnika PPK instytucji finansowej?
 2. Czy składka zdrowotna członka rady nadzorczej nie podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na PIT - interpretacja ZUS?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Składki ZUS można opłacać z rachunku VAT
 2. Wymiar czasu pracy w 2020 r. w najczęściej stosowanych okresach rozliczeniowych
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS - informacja ZUS
 4. Nowe wzory formularzy PIT
 5. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia
 6. Zamówienie na prenumeratę Rolnika Spółdzielcy na 2020r.Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: