Aktualności
Poniżej nowe przepisy prawne, które są regulują odbywanie posiedzeń organów spółdzielni oraz terminy sprawozdań i informacji podatkowych
2020-04-01 21:02


W Sejmie


Poniżej nowe przepisy prawne, które są regulują odbywanie posiedzeń organów spółdzielni oraz terminy sprawozdań i informacji podatkowych
Pozdrawiam
Henryk Dalecki – dyrektor KZRS

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. Dz. U. poz. 568
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
(w art. 3 tej ustawy wprowadzono zmiany do Prawa spółdzielczego, które przewidują nowy sposób podejmowania uchwał).
Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby terminy odbywania WZP przesunąć – patrz też poniższe rozporządzenie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 marca 2020 r. Dz. U. poz. 570
w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów -  agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: