Aktualności
Ukazał się nr 5/330 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 15.05.2019r
2019-05-12 22:10


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Rejestracja firm handlujących wyrobami tytoniowymi
 3. Kasy online – ustawa opublikowana
 4. Dywidenda dla członków spółdzielni – osoby fizyczne
 5. Dywidenda dla byłych członków (ich spadkobierców)
 6. Dywidenda od prowadzącego działalność rolniczą
 7. Dywidenda przekazana do depozytu sądowego
 8. Dywidenda dla osoby prawnej (spółdzielni)
 9. Dywidenda w formie rzeczowej
 10. Dywidenda w formie rzeczowej – VAT
 11. Zwrot udziałów członkowi (byłemu członkowi)
 12. Wypłata udziałów osobie wskazanej przez członka
 13. Udziały po zmarłym członku nabyte w spadku
 14. Udziały nabyte w drodze spadku przez małżonka byłego członka
 15. Odsetki od udziałów wypłaconych po terminie
 16. Majątek otrzymany w związku z likwidacją spółdzielni
 17. Przekształcenie spółdzielni w spółkę - udziały i nadwyżka bilansowa
 18. RODO ponownie wchodzi do Kodeksu pracy

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. W 2017 r. spółdzielnia zawarła układ ratalny z ZUS. Pod koniec grudnia 2018 r. układ ratalny został zerwany. W jaki sposób zaewidencjonować takie zdarzenia?
 2. Ulga na złe długi – Jakie obowiązki dłużnika w 2019 r.?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Prezenty okolicznościowe dla pracowników
 2. Powierzenie mienia pracownikowi ponoszącemu odpowiedzialność materialną
 3. Zebrania członków KZRS „SCh” w 2019r.
 4. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia:Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: