Aktualności
Ukazał się nr 7/332 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 15 lipca 2019r.
2019-07-20 09:48


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Zwolnienie z podatku dla osób do 26 roku życia.
 3. VAT – zmiany m.in. w zakresie wystawiania faktur do paragonów i faktur VAT RR.
 4. JPK_VAT i zmiany w ewidencji VAT.
 5. Split payment obowiązkowy dla niektórych podatników.
 6. Ograniczenie zatorów płatniczych.
 7. Zakupy w jednej hurtowni przekraczające 15.000 zł.
 8. Zapłata kartą płatniczą za transakcję przekraczającą 15.000 zł.
 9. Usługi gastronomiczne i alkohol w kosztach podatkowych.
 10. Umowa zlecenia z obywatelem Ukrainy.
 11. Wycieczki krajowe i zagraniczne z ZFŚS.
 12. Świadczenia z ZFŚS a składki na ubezpieczenie społeczne.
 13. Kolejne zmiany w Kodeksie pracy.
 14. Dodatek za staż pracy nie będzie mieć wpływu na minimalne wynagrodzenie.
 15. Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych.

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Od 1 sierpnia 2019 r. pracownica planuje przejść na emeryturę, chciałaby jednak nadal pracować w dotychczasowej firmie. W jakim terminie pracodawca mógłby podpisać z nią kolejną umowę o pracę?. Czy konieczne jest skierowanie jej na badania okresowe (ostatnie badania były przeprowadzone w lutym br.)?
 2. Czy w przypadku ponownego zatrudnienia pracownicy, o której mowa w pierwszym pytaniu, konieczne będzie przeprowadzenie wstępnego szkolenia bhp?
 3. Pracownik, którego chcemy przenieść na stanowisko magazyniera, odmówił przyjęcia współodpowiedzialności za mienie znajdujące się w magazynie. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić?
 4. Chcemy podpisać umowę zlecenia z osobą zatrudnioną w innej firmie na etacie. Jak ustalić wysokość wynagrodzenia, które wypłacone będzie jednorazowo po zakończeniu umowy zlecenia (która będzie zawarta na 3 miesiące)?
 5. Otrzymaliśmy fakturę za założenie klimatyzacji w budynku naszej firmy. Jak zaksięgować tę fakturę? Jesteśmy podatnikiem VAT i odliczamy VAT naliczony.

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Faktura korygująca dokumentująca zwrot części towarów.
 2. Określono wzory informacji/deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
 3. Kopiowanie dowodów osobistych na nowych zasadach.
 4. Czy podatek od marketów zostanie przywrócony już we wrześniu?
 5. Świadectwa pracy już bez imion rodziców.
 6. Informacja o przebiegu Zebrań Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „SCh” w 2019 r.
 7. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia:Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: