Aktualności
Ukazał się nr 8/333 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 16 sierpnia 2019 r.
2019-08-18 22:42


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Paragon fiskalny – oznaczenia literowe od 1.08 2019 r.
 3. Podzielona płatność zamiast odwrotnego obciążenia i inne zmiany w VAT
 4. Nomenklatura scalona (CN) zamiast PKWiU dla potrzeb VAT od 1 kwietnia 2020 r.
 5. Olej opałowy – zużywający i pośredniczący podmiot olejowy
 6. PIT zero dla młodych obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.
 7. Stawka 17% i wyższe koszty uzyskania przychodów – projekt ustawy
 8. Dojazd członka rady nadzorczej na posiedzenie – nowe interpretacje KIS
 9. Nieodpłatne świadczenie – przejazd do miejsca pracy
 10. Nocleg sfinansowany przez pracodawcę
 11. Od 1 września 2019 r. nowy wykaz podatników VAT
 12. Wypoczynek dzieci i młodzieży ze zwolnieniem w pdof

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Czy żądanie udostępnienia i przechowywanie danych członków rodziny dla celów ZFSS jest dopuszczalne w świetle przepisów RODO?
 2. Czy w związku z przyznaną rentą pracownik osiągający wiek emerytalny powinien złożyć w ZUS wniosek o emeryturę, czy też może poczekać aż ZUS dokona zamiany rodzaju pobieranego świadczenia?
 3. Pracownik ma zajęte wynagrodzenie za pracę na poczet należności niealimentacyjnych. W sierpniu będziemy mu wypłacali świadczenie urlopowe. Czy możemy dokonać z niego potrącenia?
 4. Czy z obywatelem Ukrainy możemy zawrzeć umowę o pracę, jeżeli w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP jako formę zatrudnienia podano umowę zlecenia? Jaką kwotę wynagrodzenia ustalić w umowie?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. PPK z punktu widzenia pracownika (1)
 2. Zamieszanie z cenami prądu
 3. Zerowy PIT dla młodych
 4. Podatki i opłaty lokalne w 2020 roku – stawki maksymalne
 5. Zmiany w sposobie podpisywania sprawozdań finansowych
 6. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia
 7. KZRS „SCh” zaprasza do promocji pieczywaCopyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: