Aktualności
Ukazał się nr 9/334 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 16 września 2019 r.
2019-09-20 09:22


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Komunikat Zarządu KZRS „SCh”
 2. Z czym warto się zapoznać?
 3. Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie za wzrost cen prądu stanowiące pomoc de minimis.
 4. VAT - zmiany od 1 września 2019 r.
 5. Rolnik ryczałtowy
 6. Ustawa o VAT – ustawa zmieniająca z 9 sierpnia 2019 r.
 7. Mechanizm podzielonej płatności (split payment) od 1 listopada 2019 r.
 8. Rachunek VAT – można będzie płacić także inne podatki
 9. Indywidualny rachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.
 10. Faktura tylko do paragonów z NIP od 1 stycznia 2020 r.
 11. Zatory płatnicze – zmiany od 2020 r.
 12. Ustawa o podatku od osób fizycznych – zmiany
 13. Podatek od osób fizycznych – zmiany od 1.10.2019 r.
 14. Podróż służbowa – wydatki powyżej limitów przychodem pracownika
 15. Pożyczka między osobami fizycznymi bez oprocentowania
 16. Dodatek za pracę w niedziele i święta wypłacony na podstawie wyroku
 17. Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 18. Odszkodowanie za okres pozostawania bez pracy
 19. Opłata recyklingowa
 20. Minimalne wynagrodzenie bez dodatku stażowego
 21. Ważne dla nabywców i sprzedawców paliw opałowych - zmiany już we wrześniu

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Czy w treści świadectwa pracy powinniśmy umieścić informację o zajęciu wynagrodzenia przez komornika i czy będzie to zgodne z RODO?
 2. W trakcie rekrutacji nie żądaliśmy od pracownika świadectw szkolnych oraz pracy. Czy powinniśmy taką dokumentację uzupełnić i przechowywać w aktach osobowych pracownika?
 3. Pracownik, który zamierza ubiegać się o emeryturę ma dokumenty wystawione przez prywatne archiwum. Czy dokumenty te ZUS uwzględni przy ustalaniu prawa do emerytury?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. PPK z punktu widzenia pracodawcy (2)
 2. Jeden wykaz podatników VAT już dostępny
 3. Nowelizacja Kodeksu pracy - lepsza ochrona dla pracownika
 4. Zmiana adresu Oddziału Okręgowego KZRS w Legnicy
 5. Uwaga na fałszywe e-maile
 6. Publikacje KZRS „SCh” do nabyciaCopyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: