Aktualności
Ukazał się nr 10/335 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 11.X.2019 r.
2019-10-25 15:45


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie za wzrost cen prądu stanowiące pomoc de minimis dla średnich i dużych przedsiębiorców
 3. Zmiany w VAT obowiązujące od 1 listopada 2019 r.
 4. Wykaz podatników VAT – komunikaty MF
 5. Konsekwencje przelewu na inny rachunek niż z wykazu
 6. Kasa rejestrująca bez możliwości przypisania prawidłowo oznaczeń
 7. Sprzedaż w sklepie spożywczym posiłków a obowiązek posiadania kasy on-line
 8. Wydanie paragonu fiskalnego nabywcy
 9. Pobór zaliczki na podatek od pracowników kończących 26 lat w miesiącu wypłaty
 10. Kupony na posiłki profilaktyczne
 11. Wypłata z ZFŚS po ustaniu zatrudnienia – zwolnienie z podatku
 12. Karty podarunkowe dla pracowników i emerytów
 13. Prezent od pracodawcy
 14. Spadek – spółdzielcze mieszkanie lokatorskie
 15. Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Spółdzielnia od 1 lipca br. stosuje ustawę o PPK. Obok pracowników zatrudnia też kilka osób na podstawie umowy zlecenia. Czy w imieniu tych osób również powinna zawrzeć umowę o prowadzenie PPK?
 2. Czy podmiot zatrudniający zawierający umowę o prowadzenie PPK obowiązany jest zawrzeć te umowy w imieniu i na rzecz pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym?
 3. Dokumentację pracowniczą prowadzimy aktualnie w postaci papierowej. Zamierzamy jednak dokupić program kadrowo-płacowy, w którym każdy pracownik będzie miał swoje konto, za pomocą którego będzie mógł wnioskować o urlop, a kadra zarządzająca będzie mogła te wnioski zatwierdzać. Czy taki system może być prowadzony równolegle z dokumentacją papierową?
 4. Czy sprawozdania finansowe muszą być przechowywane wieczyście?
 5. Czy wobec zmiany zasad wystawiania faktur do paragonów muszę wymienić kasę na taką, która umożliwia umieszczanie NIP nabywcy na paragonie?
 6. Spółdzielnia w trakcie reorganizacji, zatrudniająca 18 osób, ma zamiar zlikwidować część stanowisk pracy. Czy w świadectwie pracy powinna oprócz wskazania trybu rozwiązania umowy wpisywać także, że doszło do tego z przyczyn niedotyczących pracownika?
 7. Pracownicy dla celów podatkowych składają w zakładzie oświadczenia m.in. PIT-2 oraz wnioski o pobór zaliczki na podatek dochodowy według stawki 17,75%. Czy takie dokumenty można przechowywać w aktach osobowych?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. XIII Zjazd Delegatów KZRS „SCh”
 2. Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie nowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe
 3. Wyższa kwota płacy minimalnej w 2020 r. a wysokość składek ZUS
 4. Smaki z geesu czyli spółdzielnie na wystawach i targach
 5. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia
 6. Ogłoszenie - Konferencja dla producentów pieczywaCopyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: