Aktualności
XIII Zjazd Delegatów KZRS „SCh”
2019-10-25 15:51


Spółdzielczość
W dniu 9 października br. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Warszawie-Miedzeszynie obradował XIII Zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

W obradach Zjazdu brało udział 31 delegatów na ogólną liczbę 43 delegatów wybranych na zebraniach członków Związku w br. (frekwencja 72 %). Obradom przewodniczył Władysław Szurek delegat z Jeleniogórskiej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „SCh” w Jeleniej Górze.
Gośćmi Zjazdu byli: Wiesław Dados – prezes zarządu Handlowo-Usługowej Spółdzielni Osób Prawnych „SCh”, Bronisław Wesołowski - prezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. W obradach Zjazdu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej KZRS nie będący delegatami, członkowie kierownictwa i pracownicy KZRS. Obecni byli przedstawiciele prasy spółdzielczej: Tęczy Polskiej i Rolnika Spółdzielcy.
Do delegatów i gości Zjazdu list gratulacyjny z życzeniami owocnych obrad wystosowali Jerzy Jankowski Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego i Mieczysław Grodzki prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.
Zgodnie z porządkiem obrad Zjazd rozpatrzył sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu KZRS „SCh” z realizacji programu Związku w latach 2017-2018,  zapoznał się z informacją o planowanych kierunkach rozwoju działalności na lata 2019-2020 oraz z informacją o przebiegu i wnioskach zebrań członków poprzedzających XIII Zjazd Delegatów KZRS.
Sprawozdania i informacje przedstawiali: w imieniu Zarządu KZRS prezes – Bogdan Czaplejewicz, w imieniu Rady Nadzorczej jej przewodniczący – Marek Kowalski.
         W dyskusji nad sprawozdaniami, informacjami i projektami uchwał głos zabrali delegaci. Motywem, który był wielokrotnie poruszany zarówno w obu sprawozdaniach jaki i wypowiedziach delegatów, była pozytywna ocena działalności Związku oraz zmiana stanu utrzymania zarządzanych przez Związek nieruchomości.
         Delegat Janusz Okólski podkreślił, że jest zachwycony, że Związek zaczął inwestować w majątek, który tego wymaga. Duże słowa uznania dla Zarządu i Rady Nadzorczej. Nawiązując do uchwały zebrania przedstawicieli spółdzielni z 1995r. w sprawie podziału majątku po CZS przypomniał, że majątek ten został przejęły przez związki rewizyjne na współwłasność. Chodzi o budynek biurowy w Warszawie, ośrodek w Miedzeszynie i budynek biurowy w Katowicach. Administratorem uczyniono Krajowy Związek. Jest umowa o współpracy pomiędzy związkami, ale jej nie znam. Trzeba dążyć, aby wszyscy współwłaściciele solidarnie partycypowali w kosztach remontów i modernizacji wspólnych nieruchomości. Proponuję zmienić umowę, aby te związki partycypowały w kosztach.
         Delegat Dariusz Szpakowski zwrócił uwagę na konieczność otwarcia się na współpracę z samorządem lokalnym i korzystania z regionalnych programów operacyjnych.  Podzielił się spostrzeżeniami z terenu woj. łódzkiego zachęcając do wykorzystania tych doświadczeń w innych rejonach kraju. Organizowane są  debaty spółdzielni z udziałem samorządu terytorialnego. Staramy się im uświadamiać, że spółdzielniom potrzebne jest wsparcie. Jest możliwość pozyskania środków z budżetu samorządu. Zachęcam do podejmowania takich inicjatyw i w innych woj. Zebrania regionalne członków KZRS powinny być łączone ze szkoleniami, aby zachęcić spółdzielnie do większego udziału w zebraniach.
         W dyskusji wskazywano też, że spółdzielni „SCh” ubywa. Przyczyny są złożone - brak perspektyw gospodarczych, zbyt powolne wprowadzanie zmian przez starzejącą się kadrę, rosnącą konkurencję w handlu i produkcji.
Po dyskusji Zjazd podjął jednomyślnie następujące uchwały:
1.    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu Związku za lata 2017-2018,
2.    w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu KZRS,
3.    w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu KZRS,
4.    w sprawie udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej KZRS,
5.    w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań KZRS (Zjazd określił najwyższą sumę zobowiązań KZRS na 3 miliony zł.),
6.    w sprawie zbycia udziału KZRS w nieruchomości w Siedlcach,
7.    w sprawie programu działalności Krajowego Związku na lata 2019-2020.
Obradom Zjazdu towarzyszyły pokazy i degustacje doskonałych artykułów żywnościowych produkowanych przez spółdzielnie „SCh”. Swoje wyroby (pieczywo, wędliny i ciasta) wystawiały Gminne Spółdzielnie z Szadka i Baranowa.
                                                                                     Henryk Dalecki


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów -  agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: