Aktualności
Ukazał się nr 8/321 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 22.08.2018 r.
2018-08-27 08:39


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Nawałnica - Spółdzielcy poszkodowanym
 2. Z czym warto się zapoznać?
 3. Ordynacja podatkowa i ustawa o VAT – zmiany
 4. Zapłata gotówką - koszty uzyskania przychodów. Zmiana interpretacji przy umowie najmu
 5. Ulepszenie środka trwałego od którego dokonywano odpisów w ciężar funduszu zasobowego
 6. Remont czy ulepszenie środka trwałego
 7. Jednorazowa amortyzacja – limit 10.000 zł czy 3.500 zł
 8. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – zwolnienie z VAT przy sprzedaży
 9. Ulepszenie w definicji pierwszego zasiedlenia - VAT
 10. Korekta podatku naliczonego przy sprzedaży budynku ulepszonego
 11. Korekta składek ZUS a informacje i zeznanie podatkowe
 12. Zaległe składki zapłacone przez płatnika za byłego zleceniobiorcę lub pracownika
 13. Zaległe składki ZUS w kosztach pracodawcy
 14. Nadpłata świadczenia rehabilitacyjnego przez płatnika
 15. Wynagrodzenie z umowy zlecenia wypłacane po śmierci zleceniobiorcy
 16. Likwidacja użytkowania wieczystego
 17. Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 r.

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Jak po wejściu RODO powinna być prowadzona lista obecności pracowników?
 2. Jakie obecnie funkcjonują rodzaje odsetek w transakcjach handlowych i jaka jest ich wysokość w tym roku?
 3. Czy Spółdzielnie, które mają piekarnie i pakują ciastka lub pieczywo w opakowania (np. tekturowe, z folii) opatrzone logo Spółdzielni podlegają rejestracji w bazie danych o odpadach (BDO)?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Podatki i opłaty lokalne w 2019 roku – stawki maksymalne
 2. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można uzyskać przez internet
 3. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia:Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: