Aktualności
Ukazał się Nr 9/322 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 20.09.2018 r.
2018-09-24 10:14


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Nawałnica - Spółdzielcy poszkodowanym
 2. Z czym warto się zapoznać?
 3. Identyfikowanie towarów i usług dla potrzeb VAT – przejście z PKWiU na CN
 4. Podatki dochodowe – proponowane zmiany od 2019 r.
 5. Ulga termomodernizacyjna dla właścicieli domów jednorodzinnych
 6. Anulowanie faktury
 7. Rolnik ryczałtowy może być emerytem
 8. Jednorazowe ujęcie w koszty podatkowe kosztów pośrednich nieistotnych
 9. Rada nadzorcza – pokrywanie kosztów związanych z pełnioną funkcją
 10. Wynagrodzenie ze stosunku pracy wypłacane po ustaniu zatrudnienia
 11. Zasiłek chorobowy i macierzyński wypłacany zleceniobiorcy przez płatnika
 12. Zwrot płatnikowi nienależnie pobranego wynagrodzenia
 13. Wyjazd do teatru dla pracowników i członków rodzin
 14. Wycieczka dla pracowników – kiedy powstaje przychód
 15. Biuro turystyczne jest podmiotem uprawnionym do organizacji wycieczki dla dzieci
 16. Spadek i prawo do wkładu oszczędnościowego – termin do złożenia SD-Z2
 17. Nowe zasady wypełniania deklaracji VAT związane z mechanizmem podzielonej płatności
 18. O Likwidacji użytkowania wieczystego raz jeszcze
 19. Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Pracodawca rozszerzył pracownikowi zakres obowiązków. Pracownik uznał, że taka zmiana wymaga wypowiedzenia zmieniającego i wobec jego niezastosowania złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (art. 55 K.p.). Czy w takiej sytuacji będzie miał obowiązek wypłacić odszkodowanie?
 2. Czy w aktach osobowych można przechowywać prywatny numer telefonu pracownika podany za jego zgodą?
 3. Jak długo należy przechowywać sprawozdanie finansowe wraz z wprowadzeniem do tego sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Pracownicze Plany Kapitałowe
 2. Komunikaty: UODO, MF i ZUS
 3. Komunikat KZRS „SCh”
 4. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia:Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: