Aktualności




Ukazał się nr 10/323 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 22.X.2018 r.
2018-11-01 11:04


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Ulga na złe długi i inne planowane zmiany w VAT
 3. Odbiorcy oleju do celów opałowych będą musieli się zarejestrować
 4. Rozliczenie podatku od osób fizycznych za 2018 r. – zmiana ustawy
 5. Podzielona płatność – wpłata całej kwoty z faktury na rachunek VAT, a koszt uzyskania przychodu
 6. Obowiązek korekty na podstawie art. 89b ustawy o VAT przy podzielonej płatności
 7. Faktura korygująca zmieniająca dane nabywcy
 8. Nie można korygować faktury „do zera” jeżeli odzwierciedla ona zaistniałe zdarzenie gospodarcze
 9. Faktury wystawiane do paragonu – ewidencja VAT
 10. Dwie faktury wystawione do jednego paragonu
 11. Obowiązek wystawienia duplikatu faktury
 12. Termin odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury
 13. Czynsz z umowy najmu na czas nieokreślony – jedna transakcja
 14. Informacja podatkowa przesyłana podatnikowi elektronicznie
 15. Upominki dla pracowników podlegają podatkowi od spadków i darowizn
 16. Od 1 października br. - zmiany w obniżaniu wpłat na PFRON
 17. Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych obowiązujące od 1 października 2018 r.

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Art. 56 Prawa spółdzielczego stanowi, że członek rady nadzorczej lub członek zarządu nie może prowadzić działalności konkurencyjnej. Czy dopuszczalne jest w ogóle w takiej sytuacji podjęcie uchwały o powołaniu osoby na członka rady lub zarządu? Jeśli tak, jak traktować prowadzoną przez taką osobę działalność konkurencyjną?
 2. Czy sklepy spółdzielni „SCh” obowiązuje zakaz prowadzenia handlu w niedzielę?.

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Ubezpieczanie mienia w gminnych spółdzielniach „SCh” (cz. I.)
 2. Sprawozdanie z zakończenia zbiórki darów w związku z nawałnicą burzową w 2017 r.
 3. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia:







Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: