Aktualności
Ukazał się nr 11/324 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 20 listopada 2018 r.
2018-11-26 09:33


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Stawki VAT 23% i 8% pozostają bez zakresu czasowego
 3. Stawki VAT – zmiany od 2020 r.; książki i czasopisma od 1.04.2019
 4. Podatki dochodowe – zmiana przepisów od 2019 r.
 5. Samochód – wydatki w kosztach uzyskania przychodów od 2019
 6. Podatek 9% dla małych podatników
 7. Zaliczka od dochodów ze stosunku pracy – zmiany od 2019r.
 8. Nadpłata podatku – szybszy zwrot dla składających zeznanie drogą elektroniczną
 9. PIT-28 za 2018 r. składa się na dotychczasowych zasadach
 10. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawa z 23 października 2018 r.
 11. Ryczałt z umowy najmu prywatnego
 12. Pożyczki – zwolnienie tylko dla pożyczek do 1000 zł
 13. Danina solidarnościowa
 14. Opłaty za parkingi i autostrady ponoszone przez pracownika w podróży służbowej
 15. Wydatki poniesione na organizację jubileuszu firmy
 16. Odszkodowanie dla pracownika pozostającego w stosunku pracy – zwolnienie z opodatkowania
 17. Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowania ze stosunku pracy
 18. Obowiązkowe wpisy do rejestru przechowawców dokumentacji pracowniczej

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Kiedy może wystąpić obowiązek pracodawcy uzupełnienia wynagrodzenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia?
 2. Od nowego roku nastąpi skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej nowo zatrudnianych pracowników. Jeśli pracodawca będzie chciał, aby krótszy termin dotyczył też zatrudnionych wcześniej, to musi złożyć w ZUS dodatkowe dokumenty. Jak to zrobić?
 3. Pracownik podczas urlopu uległ wypadkowi komunikacyjnemu i nie rokuje powrotu do pracy. Ma ukończone 26 lat i 18 miesięcy stażu pracy. Przed zatrudnieniem w naszej firmie ukończył studia (5 lat). Czy mimo tak krótkiego zatrudnienia otrzyma rentę z tytułu niezdolności do pracy?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Co nas czeka w 2019 r.
 2. Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)
 3. Wymiar czasu pracy w 2019 r.
 4. Ubezpieczenie majątkowe jako element systemu bezpieczeństwa w gminnych spółdzielniach „SCh” (cz. II)
 5. Najważniejsze fakty o PPK, które trzeba znać
 6. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia
 7. Prenumerata Rolnika Spółdzielcy na 2019 r.Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: