Aktualności
Kamienica w Warszawie przy ul. Kopernika 30
2018-12-07 10:32


Inne


Kamienica w Warszawie przy ul. Kopernika 30 została wybudowana w latach 1911 - 1912 zgodnie z projektem Czesława Przybylskiego i Alfonsa Gravier. Autorami dekoracji rzeźbiarskiej na elewacji są Zygmunt Otto i Józef Gardecki. Została ona uszkodzona podczas drugiej wojny światowej. Budynek został wyremontowany. W 1965 r. wpisano ją do rejestru zabytków pod numerem 685/65.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Warszawie jako zarządca i współwłaściciel nieruchomości w dniu 10 sierpnia 2018 r. rozpoczął konserwację kamiennej elewacji budynku. Prace konserwatorskie były prowadzone w oparciu o obowiązujące prawo i uzgodnione z właściwymi władzami konserwatorskimi. Zakończono je w dniu 15 listopada 2018 r. w zakresie określonym przez: „Program prac konserwatorskich"

„Konserwacja elewacji budynku przy ul. Kopernika 30, 00-950 Warszawa, w 2018r. finansowano ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie".
Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów -  agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: