Aktualności
Ukazał się nr 2/327 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 14.02.2019 r.
2019-02-15 21:31


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Odszkodowanie za szkody w środku trwałym powstałe w 2019 r.
 3. Samochód osobowy – definicja w PDOP i VAT
 4. Samochód osobowy – wydatki w kosztach podatkowych
 5. Samochód służbowy używany do celów prywatnych pracownika
 6. Ubezpieczenie OC członków zarządu i rady nadzorczej
 7. Odszkodowania wypłacone pracownikowi
 8. Składki ZUS zapłacone za byłego zleceniobiorcę – PIT-11
 9. Zasiłek chorobowy i macierzyński zleceniobiorcy obowiązki płatnika
 10. Zapomogi – zwolnienie od podatku
 11. Wycieczka dla pracowników, członków rodziny i emerytów
 12. Samotne wychowywanie dziecka
 13. Limit dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu wynosi 12.357,60 zł
 14. Ulga na samochód – odliczenie do 2280 zł bez względu na liczbę osób niepełnosprawnych na utrzymaniu
 15. Opłata recyklingowa za torby foliowe – przychód i koszt podatkowy
 16. Sprzedaż wyrobów węglowych zwolniona od akcyzy – zmiany od 1 stycznia 2019 r.
 17. Dokumentacja pracownicza – zmiany po 1 stycznia 2019 r.
 18. Świadectwo pracy od 1 stycznia 2019 r.
 19. BDO indywidualny numer rejestrowy i nowe obowiązki

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Spółdzielnia zamierza sprzedać budynek magazynowy (wraz z gruntem), który został wybudowany prawdopodobnie w 1947 r., a nabyty przez spółdzielnię w 1978 r. Czy sprzedaż tej nieruchomości będzie zwolniona z VAT?
 2. Czy organ zatwierdzający spółdzielni (WZ/ZP) może podjąć uchwałę w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego przewidzianego dla jednostek mikro?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Krajowy Rejestr Zadłużonych
 2. Wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych
 3. Ubezpieczenia majątkowe jako element systemu bezpieczeństwa w gminnych spółdzielniach „SCh”
 4. Zamówienie na prenumeratę Rolnika Spółdzielcy na 2019r.
 5. Ogłoszenie – torby folioweCopyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: