Aktualności
Ukazał się nr 3/328 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 15.03.2019 r.
2019-03-18 20:19


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Potrącanie kosztów pośrednich – nowe stanowisko KIS
 3. Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na remont środków trwałych
 4. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych
 5. Amortyzacja środka trwałego objętego niepełnym jednorazowym odpisem
 6. Zaliczka na nabycie fabrycznie nowego środka trwałego
 7. Pomoc de minimis a jednorazowa amortyzacja
 8. Amortyzacja jednorazowa nie ma wpływu na amortyzację dla celów bilansowych
 9. Wstępna opłata leasingowa w kosztach podatkowych
 10. VAT-26 złożony po terminie – brak prawa do odliczenia 100% VAT z faktury za opłatę wstępną
 11. Badanie techniczne i zaświadczenie niezbędne do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z  samochodami
 12. Umowa o staż uczniowski od 1.09.2019 r.
 13. Ulga rehabilitacyjna – interpretacje KIS
 14. Zmiany dotyczące służby bhp i w zakresie szkoleń okresowych pracowników
 15. Informacja o przyjmowaniu dokumentów finansowych w 2019r

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Czy stratę bilansową Spółdzielnia może odliczyć od dochodu uzyskanego w 2018 r. z obu źródeł przychodów (z działalności i zysków kapitałowych)?
 2. Czy wraz z ewidencją czasu pracy pracodawca jest zobowiązany przechowywać harmonogram pracy pracownika?
 3. Czy w skład tej ewidencji czasu pracy wchodzą wnioski urlopowe?
 4. Jak długo będziemy musieli przechowywać ewidencję czasu pracy i wnioski urlopowe pracowników, o których mowa w pytaniu wyżej?
 5. Jakie są obowiązki informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim?
 6. Jaki jest nowy obowiązek informacyjny względem zwalnianych pracowników – stanowisko MRPIPS
 7. Jakie są wymogi przy zawieraniu umów na czas określony?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Komunikat w sprawie organizacji zebrań członków KZRS „SCh” w 2019r.
 2. Orzeczenie TK - zasady obliczania wysokości emerytury w związku z pobieraniem emerytury wcześniejszej - niekonstytucyjne
 3. Wymogi zabezpieczenia ubezpieczonego mienia
 4. Kwoty wolne od potrąceń w 2019 r.
 5. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia:Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: