Aktualności
Ukazał się nr 4/329 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 11.04.2019 r.
2019-04-15 08:57


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Nowa matryca VAT i zmiany w odwrotnym obciążeniu
 3. JPK_VDEK – planowane wejście w życie z dniem 1lipca 2019 r.
 4. Rejestr podatników VAT będzie zawierał także podatników VAT czynnych
 5. Kasy on-line od 2020 r dla niektórych podatników obowiązkowe
 6. Kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii
 7. Towar niesprzedany – wydatek na jego nabycie może być kosztem
 8. Mały podatnik – przychód ze sprzedaży
 9. Moment zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów
 10. Korekta PIT-11 a obowiązek korekty zeznania przez podatnika
 11. Nadpłacona składka zdrowotna
 12. Nadpłacony przez płatnika zasiłek macierzyński
 13. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku składa podatnik a nie płatnik
 14. Darowizna na rzecz pracownika
 15. Samochód służbowy parkowany w miejscu zamieszkania pracownika
 16. Ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych
 17. Kilometrówka dla zleceniobiorcy na jazdy zamiejscowe
 18. Diety z tytułu udziału w zebraniu przedstawicieli

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Czy zastosowanie dłuższej niż miesiąc przerwy między umowami na czas określony spowoduje "wyzerowanie licznika" limitów ilościowego i czasowego?
 2. Czy z pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony, będziemy mogli w przyszłości nawiązać stosunek pracy na czas określony?
 3. Zatrudnialiśmy pracownika na okres próbny, a następnie na podstawie dwóch umów na czas określony. Czy kolejna umowa o pracę może być zawarta na czas określony?
 4. Czy ewidencję czasu pracy założoną 1 stycznia br. możemy prowadzić w zakresie wynikającym z poprzednich zasad?
 5. Czy pracownikowi można zrekompensować zaległy urlop w innej formie niż w naturze?
 6. Czy w przypadku faktur zakupu wystawionych pod koniec 2018 r. musimy skorygować odliczony VAT, gdy upłynęło 150, czy 90 dni od daty płatności (wskazanej w fakturze lub umowie)?
 7. Czy informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej powinna wskazywać konkretne daty?
 8. Jak prawidłowo zrezygnować z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 9. Spółdzielnia jest zmuszona zwolnić część pracowników, i Czy odprawy te zwiększą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, czy będą z nich zwolnione?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Ważne dla emerytów urodzonych w 1953 r.
 2. Przeprowadzanie przez pracodawców kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich
 3. Pismo Ministerstwa Rolnictwa w sprawie używania znaku „Produkt Polski”Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: