Aktualności




Ukazał się nr 8/357 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 19.08.2021 r.
2021-08-24 08:14


Biuletyn
W numerze:

A.    PRZEPISY  PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ
 1. Z czym warto się zapoznać?      
 2. Zmiany w VAT od 1 października 2021 r.
 3. Krajowy System e-Faktur od 2022 r.
 4. Aplikacja e-Deklaracje Desktop dostępna tylko do końca 2021 roku
 5. Projekt zmiany przepisów podatkowych i innych w ramach „Polskiego Ładu”
 6. Kasa on-line w sklepach sprzedających przygotowywane na miejscu produkty spożywcze
 7. Herbata do samodzielnego przygotowania nie jest napojem w rozumieniu przepisów BHP
 8. Napoje i artykuły spożywcze udostępniane w czasie pracy
 9. Odszkodowanie dla byłego pracownika na podstawie ugody sądowej
 10. Darowizna z majątku wspólnego małżonków
 11. Darowizna od jednego rodzica – zgłoszenie SD-Z2
 12. Wpłata darowizny na rachunek sprzedającego nie daje prawa do zwolnienia
 13. Darowizna wpłacona na konto bankowe przeznaczone do spłaty kredytów nie daje prawa do zwolnienia
 14. Podatek od niewykorzystywanych w działalności gospodarczej nieruchomości
 15. Nowe zasady wnoszenia opłat do Krajowego Rejestru Sądowego
 16. Ulga rehabilitacyjna, a Polski Ład?


B. PYTANIA  I  ODPOWIEDZI -  KONSULTACJE
 1. Czy nowe zasady dotyczące okresu archiwizacji sprawozdań dotyczą również sprawozdań sporządzonych w poprzednim stanie prawnym (tj. w okresie, gdy należało je przechowywać trwale)?
 2. Czy elektroniczne wersje sprawozdań finansowych powinny być przechowywane bezterminowo?
 3. Prawdopodobnie nie zdążymy zatwierdzić sprawozdania finansowego za 2020 r. do końca września 2021 r. Czy w tej sytuacji poniesiemy jakieś konsekwencje na gruncie prawa bilansowego?
 4. Nasza spółdzielnia sprzedała firmie windykacyjnej własną wierzytelność powstałą z tytułu sprzedaży towarów, która nie została uregulowana przez nabywcę towaru. Cena uzyskana ze sprzedaży wierzytelności własnej jest niższa od wartości tej wierzytelności. Jak ująć w księgach taką operację?
 5. Pracownikowi zmieniliśmy stanowisko pracy. Jak powiadomić ZUS o zmianie kodu wykonywanego zawodu?


C.    WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Zebrania Członków KZRS „SCh” przed XIV Zjazdem Delegatów
 2. Opłata planistyczna
 3. Podatki i opłaty lokalne w 2022 roku
 4. Podatek od środków transportowych w 2022 r.
 5. Publikacje KZRS do nabycia












Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: