Komunikat w spr. uczestnictwa naszej organizacji, a szczególnie GS „SCh”, w Programie Leader (oś 4 PROW 2007-2013).
2009-05-19 13:39

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje w okresie lipiec-sierpień br. nieodpłatne spotkania szkoleniowe na temat uczestnictwa naszej organizacji, a szczególnie GS „SCh”, w Programie Leader (oś 4 PROW 2007-2013)....


Szkolenia i spotkania
»

Komunikat w spr. szkolenia w zakresie organizacji i zarządzania sprzedażą w GS „SCh”
2009-05-19 13:28

Zarząd KZRS „SCh” informuje, że w Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne KZRS „SCh” w Warszawie – Miedzeszynie w terminach 16 - 17 czerwca lub 18-19 czerwca br. organizuje nieodpłatne szkolenia w zakresie organizacji i zarządzania sprzedażą w GS „SCh” dla pracowników spółdzielni.


Szkolenia i spotkania
»

Polityka kadrowa w Spółdzielniach "Samopomoc Chłopska" w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej kraju
2009-03-15 21:02

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne KZRS "SCh" w Warszawie - Miedzeszynie wspólnie z firmą szkoleniową SEKA SA w Warszawie, organizuje w dniach: 28, 29, 30 kwietnia 2009 r., oraz 5, 6, 7 maja 2009 r. zamknięte szkolenie dotyczące prowadzenia polityki kadrowej w Spółdzielniach "Samopomoc Chłopska" d...


Szkolenia i spotkania
»

Seminarium szkoleniowe nt "Produkcja żywności wysokiej jakości – wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW 2007-2013 i innych programów"
2009-03-05 18:29

Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zaprasza na spotkanie szkoleniowe przedstawicieli Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” .


Szkolenia i spotkania
»

Bezpłatne szkolenia HACCP z EFS dla pracowników Gminnych Spółdzielni
2009-03-05 09:22

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS „SCh” wspólnie z firmą doradczą SEKA S.A. będzie realizować projekt szkoleniowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Doskonalenie kadr spółdzielni spożywczych”


Szkolenia i spotkania
»

Konferencja nt. „Działalność GS „SCh” w warunkach kryzysu gospodarczego”
2009-01-29 10:52

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „S.Ch.” zaprasza spółdzielnie na konferencję nt. „Działalność GS „SCh” w warunkach kryzysu gospodarczego”


Szkolenia i spotkania
»

Komunikat KZRS „SCh” o przebiegu zjazdów spółdzielczych w pionie spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” oraz obradach i uchwałach IV Kongresu Spółdzielczości
2008-12-10 11:34

Krajowa Rada Spółdzielcza (KRS) na podstawie uchwały Nr 27 Zarządu KRS z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia związkom spółdzielczym pełnomocnictwa do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyboru delegatów na IV Kongres Spółdzielczości i pracami przygotowawczymi do IV Kongresu Spół...


Szkolenia i spotkania
»

Displaying results 43 to 49 out of 62

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów -  agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: