Seminaria, wystawy, targi.
Promocja żywności.

Dział prowadzony z dofinanso-waniem:

  • Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
  • Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego
  • Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

Jakość i wiedza w promocji żywności
2017-01-03 09:08Kolejne seminarium w ramach realizacji zadania Jakość i wiedza w promocji żywności odbyło się w dniach 22 – 24 listopada 2016 r. z rekordową liczbą 108 uczestników.Kolejne seminarium w ramach realizacji zadania Jakość i wiedza w promocji żywności odbyło się w dniach 22 – 24 listopada 2016 r. z rekordową liczbą 108 uczestników.
Wzorem poprzednich spotkań seminaryjnych, uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Niektóre tematy i zajęcia warsztatowe realizowane były wraz z całym audytorium. Uczestnicy to przedstawiciele spółdzielni  „S.Ch.”, spółdzielni Społem i działaczki Kół Gospodyń Wiejskich. Najliczniejszą grupę stanowiły Panie i Panowie z łódzkiego – reprezentujące tamtejsze spółdzielnie i KGW.
         Ponieważ wypracowanie zasad realizacji zadania, w tym formuły seminarium oraz dobór wykładowców i trenerów miał miejsce podczas  seminarium wrześniowego, a uczestnicy pozytywnie ocenili powyższe w ankietach satysfakcji  - z małymi wyjątkami powtórzono program i zaproszono tych samych  wykładowców.
         Zmiany w programie polegały na wprowadzeniu  informacji o działaniach Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i realizowanych przez  Zrzeszenie inicjatywach. Zrzeszenie podczas seminarium prezentowali  Jerzy Wierzbicki – Przewodniczący i Maria Wożniak  - ekspertka.
Część zajęć poprowadził Grzegorz Russak – znana medialna postać,  propagator żywności naturalnej.
Zmianie uległa formuła zajęć warsztatowych – tym razem poprowadziła je Grażyna Uścińska - wykładowczyni szkół i kursów gastronomicznych, praktykująca restauratorka. Barwnie i ze swadą – opowiadała o wołowinie,  pokazując jej obróbkę i zastosowania. Na stoiskach ćwiczeniowych  rozszyfrowano informacje na opakowaniach wołowiny QMP, pokazywano prawidłowe krajanie porcji, wykrawano befsztyki, sporządzano rumsztyki, siekano, a potem przyprawiano,  pieczono i degustowano…
Trenerka  wraz z uczestnikami dokończyła  przygotowanie  rumsztyków wołowych  podanych na kremowym puree z delikatnym sosem chrzanowo-musztardowym  (potrawy te na zajęcia przywiezione zostały już podgotowane). Ponadto przygotowano trzy wersje najbardziej z wołowiną kojarzonej przystawki -  tatara. Przygotowano tatar domowy, polski tatar restauracyjny oraz tatar w wersji francuskiej. Podczas ćwiczeń odbywało się ich przyprawianie i serwowanie i oczywiście degustacja.
 Do  aktywnego uczestnictwa w zajęciach z wołowiną   zaproszeni zostali uczestnicy; tak więc,  szczególnie Panie, miały możliwość  sprawdzenia swoich  umiejętności w tym zakresie pod okiem profesjonalistów.
         Podczas seminarium wystąpił ponadto  Marek Kowalski  – Prezes  Gminnej Spółdzielni „S.Ch.” w  Szadku, spółdzielni  wzorowo działającej, wpisanej w lokalną społeczność i z tą społecznością w prawdziwie  spółdzielczym duchu kooperującej. Prezentacja, zakończona pokazem i degustacją produktów tej spółdzielni była bardzo interesująca, szczególnie dla obecnych na sali  spółdzielców.
Opracowanie:
Krystyna Chojnowska


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.