Aktualności
Ukazał się nr 6/319 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 20.06.2018 r.
2018-06-22 13:23


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Nawałnica - Spółdzielcy poszkodowanym
 2. Z czym warto się zapoznać?
 3. JPK na żądanie organów podatkowych od 1 lipca 2018
 4. Kasy fiskalne – projektowane zmiany ustawy o VAT
 5. Faktura na podstawie paragonu z NIP – projekt ustawy
 6. Faktura VAT RR podpisana i odebrana przez pracownika wystawcy
 7. Zapłata należności z faktury VAT RR po terminie
 8. Przelew dla rolnika bez daty wystawienia faktury
 9. Działalność niezarejestrowana – usługa świadczona na rzecz podmiotu gospodarczego
 10. Dofinansowanie do wypoczynku pracownika z ZFŚS
 11. Świadczenia z ZFŚS wypłacone po rozwiązaniu stosunku pracy
 12. Świadczenia otrzymywane przez emerytów i członków rodzin zmarłych pracowników
 13. Zapomogi – zwolnienie od podatku
 14. Ulga rehabilitacyjna – zasiłku pielęgnacyjnego nie wlicza się do limitu dochodów
 15. Ulga na samochód – odliczenie do 2280 zł bez względu na liczbę osób niepełnosprawnych na utrzymaniu
 16. Podzielona płatność - prawo czy obowiązek?
 17. Rachunek VAT tylko dla rachunków rozliczeniowych przedsiębiorców

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Dane osobowe co to właściwie jest?
 2. Czy przepisy RODO pozwalają umieszczać na liście obecności powód absencji pracownika w pracy?
 3. Czy w zakładzie pracy można stosować monitoring po wejściu w życie przepisów RODO.
 4. Spółdzielnia zamierza ograniczyć działalność i rozwiązać umowy o pracę z pracownikami. Jedna z osób zatrudnionych ma długi staż pracy i ukończyła wiek 50 lat. Czy ma ona możliwość ubiegania się o świadczenie przedemerytalne?
 5. Czy złożenie podpisu pod sprawozdaniem finansowym przez głównego księgowego powoduje, że staje się on automatycznie odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych wg RODO
 2. Oszuści wykorzystują RODO do wyłudzeń
 3. STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) - nowe obowiązki informacyjne w zakresie rachunków bankowych firm
 4. Rejestr Należności Publicznoprawnych
 5. Publikacje KZRS „SCh” do nabyciaCopyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: