Aktualności
Ukazał się nr 7/320 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 20 lipca 2018 r.
2018-07-03 08:20


Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Nawałnica - Spółdzielcy poszkodowanym
 2. Z czym warto się zapoznać?
 3. Przedawnienie – zmiany terminów od 9 lipca 2018 r.
 4. CIT – nowe wzory formularzy podatkowych
 5. Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych
 6. Artykuły spożywcze i usługi cateringowe na potrzeby firmy – VAT
 7. Pierwsze zasiedlenie – orzeczenie TSUE w interpretacjach podatkowych
 8. Nieruchomość zabudowana – zwolnienie z VAT przy sprzedaży
 9. Nowe obowiązki podatników VAT

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI - KONSULTACJE
 1. Czy wysokość wczasów pod gruszą może być uzależniona od wymiaru czasu pracy?
 2. Kiedy wierzyciel może zażądać zapłaty 40 Euro od każdej opóźnionej płatności?
 3. Jak ustalić wysokość wynagrodzenia, które wypłacone będzie jednorazowo po zakończeniu kilkumiesięcznej umowy zlecenia aby nie naruszało ono przepisów o stawce minimalnej?
 4. Czy po wejściu w życie przepisów RODO mamy prawo przechowywać w aktach osobowych pracownika kserokopie świadectw pracy dotyczących poprzedniego zatrudnienia, świadectw szkolnych lub innych dokumentów potwierdzających np. kwalifikacje zawodowe pracownika?
 5. Czy sprawozdanie finansowe za 2017 r. musimy jeszcze złożyć do ogłoszenia w MSiG?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
 1. Członkowie zarządu z powołania
 2. Projekt ustawy likwidującej użytkowanie wieczyste
 3. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia.Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: