Seminaria, wystawy, targi.
Promocja żywności.

Dział prowadzony z dofinanso-waniem:

  • Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
  • Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego
  • Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

„Jakość i wiedza w promocji żywności” (Opis zadania)
2016-10-14 20:58

I.              Uzasadnienie realizacji zadania.
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zrzesza ponad 800 spółdzielni  z  całego kraju, zlokalizowanych  głównie na obszarach wiejskich;   posiadają  one kilkadziesiąt masarni oraz ponad 7 tysięcy placówek handlowych, z których  w  ponad połowie  prowadzona jest sprzedaż mięsa i jego przetworów. Do tych spółdzielni adresowany jest projekt.
Celem zadania jest  podniesienie poziomu wiedzy na temat wartości odżywczych  i znaczenia mięsa czerwonego  w prawidłowym odżywianiu, trening umiejętności prowadzenia sprzedaży i promocji  mięsa  i jego przetworów w placówkach handlowych a także na wystawach i targach. Ważną częścią spotkań seminaryjnych, zaplanowanych w projekcie, będzie   pokazanie różnorodnych zastosowań wołowiny i wieprzowiny  w kuchni i gastronomii.
Drugą grupą, która będzie  adresatem zadania to przedstawiciele konsumentów – głównie kreatywnych i opiniotwórczych organizacji, w tym Kół Gospodyń Wiejskich, Izb Rolniczych i organizacji zrzeszających producentów i przetwórców mięsa czerwonego.
Wokół mięsa czerwonego – wołowiny i wieprzowiny narosło szereg uprzedzeń i mitów – że tuczy, że podnosi poziom cholesterolu, że substancje konserwujące  mają działanie chorobotwórcze…..
Stąd tytuł i przesłanie projektu „jakość i wiedza” a chodzi o to aby z przedstawicielami  handlowców  i klientów  podjąć dyskusję i wyjaśnianie  ile w powyższych opiniach jest prawdy a ile fałszu,  które zarzuty są bezpodstawne a w których jest   ziarenko prawdy i jak się ustrzec, jak zneutralizować to ewentualne negatywne oddziaływanie  przysmaków z mięsa czerwonego.

II.            Realizacja zadania.
Zadanie będzie  realizowane poprzez następujące rodzaje działań:
1)    Cykl  7-miu seminariów  (każde seminarium trwa 3 dni i uczestniczy w nim ok. 40 osób),   
składających się z wykładów, ćwiczeń oraz  zajęć warsztatowych  w formie pokazu przyrządzania potraw (wieprzowina i wołowina) lub  pokazu wędzenia i innych form przetwórstwa;
2.     każde seminarium obejmie około 8 godzin wykładów profesorów i  ekspertów (wiedza o wołowinie i wieprzowinie, bezpieczeństwo żywności itp.), 4 godziny wykładów i ćwiczeń z zakresu prowadzenia działań promocyjnych, 6 godziny pokazu zastosowań wołowiny  i wieprzowiny w kuchni i gastronomii, 4 godziny tematyka ogólna (MLO, sprzedaż bezpośrednia, systemy jakości żywności, PROW 2014 -2020)
3.     Prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla osób lub podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w systemach jakości żywności, sporządzanie aplikacji do wybranych programów i systemów jakości żywności; sporządzanie aplikacji do Agencji Rynku Rolnego o dofinansowanie do produkcji i promocji produktów  uczestniczących w systemach jakości żywności;
4.     Innych  działań promocyjnych – prowadzenie strony internetowej dotyczącej zadania, zamieszczanie materiałów promocyjnych powstających w ramach zadania w innych publikatorach ,  dodruk  ulotki na temat zalet wołowiny  i poradnictwo dla podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w systemach jakości żywności.


Planowana ramowa  tematyka spotkań  seminaryjnych (wołowina):
·         dobra wołowina  kulinarna  –  produkcja, przechowywanie, przetwórstwo i warunki sprzedaży; związki  jakości z ceną  i popytem;
·         walory odżywcze wołowiny, - rola i znaczenie wołowiny w prawidłowym odżywianiu;
·         przetwórstwo wołowiny, zastosowania wołowiny w gastronomii oraz w produkcji przetworów mięsnych;
·         pokaz przygotowania potraw i wyrobów z wołowiny.
Ramowa tematyka seminariów (wieprzowina):
·         fakty i mity na temat wieprzowiny;
·         czynniki wpływające na jakość mięsa wieprzowego;
·         zajęcia praktyczne – pokaz przygotowania potraw z wieprzowiny, pokaz wędzenia lub przetwórstwa, ewentualnie wyjazd na targi – wg wskazania uczestników.
Ramowa tematyka seminariów ( wspólna dla komponentu wieprzowiny i wołowiny),
·         bezpieczeństwo żywności ze szczególnym uwzględnieniem mięsa wieprzowego i wołowego;                   
·         prawidłowe oznaczanie artykułów mięsnych w świetle bieżących przepisów i 
                        wchodzących zmian;
·         MLO i sprzedaż bezpośrednia – legislacja i funkcjonowanie;
·         WPR i PROW 2014-2020 – w tym wsparcie produkcji i promocji żywności,
·         programy i systemy jakości żywności dźwignią  promocji żywności;
·         promocja żywności, przegląd form,  metod i technik promocji żywności oraz  ocena  ich skuteczności;
·         prowadzenie działań promocyjnych, wybór metod i środków, prowadzenie degustacji, urządzanie stoisk promocyjnych itp. zagadnienia.

Zadanie będzie realizowane  w okresie 1 września 2016 r. – 30 czerwca 2017 r.  Pierwszy okres  realizacji zostanie  poświęcony  promocji projektu i nawiązaniu współpracy z  planowanymi  uczestnikami zadania,  przeprowadzeniu naboru i merytorycznego przygotowania każdego z seminariów, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć warsztatowych (tematyka i sposób prowadzenia zajęć warsztatowych będzie konsultowany z uczestnikami). Następnie odbędą się seminaria.  Podczas seminariów kolportowane będą ulotki – dot. mięsa wieprzowego i wołowego.  Po zakończeniu realizacji zadania zostanie opracowany  artykuł prasowy na jego temat. W  trakcie realizacji zadania  prezentowane będą wszystkie krajowe i unijne programy i systemy jakości żywności. Liczymy na udział w zadaniu  producentów i przetwórców  wołowiny i wieprzowiny  zrzeszonych w spółdzielczości „Samopomocy Chłopskiej”, w innych pionach spółdzielczych, a także innych małych firm.
 Drugi sektor uczestników zadania to konsumenci.  Szczególnie zależy nam na  dotarciu do osób   i organizacji  o potencjale sprawczym, opiniotwórczym, stąd zaproszenie do projektu Kół Gospodyń Wiejskich i Izb Rolniczych.
 Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem Funduszu Promocji Mięsa Wołowego oraz Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.