Seminaria, wystawy, targi.
Promocja żywności.

Dział prowadzony z dofinanso-waniem:

  • Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
  • Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego
  • Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

Seminarium „Jakość i wiedza w promocji żywności”.
2016-10-14 20:50Spotkaniem seminaryjnym w dniach  27 – 29 września br. rozpoczęła się realizacja projektu  „Jakość i wiedza w promocji żywności” prowadzonego przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni  „Samopomoc Chłopska” z dofinansowaniem Funduszu Promocji Mięsa Wołowego oraz Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.
            Do udziału w seminariach zgłosiło się ponad osiemdziesiąt osób w tym połowa to przedstawiciele  Gminnych Spółdzielni „SCh” i  pojedynczo - innych podmiotów; druga połowa to Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Przedstawicielki  KGW  przyjechały w sposób zorganizowany z województwa lubelskiego, grupy spółdzielców pochodziły z Podkarpacia i Śląska, ponadto w spotkaniach seminaryjnych  uczestniczyły pojedyncze osoby z całego kraju.
            Przedmiotem najwyższej troski organizatorów  był, jak zwykle, dobór tematyki i wykładowców.  Pytanie - jak, w ciągu trzech dni zajęć,  zawrzeć wiedzę o mięsie czerwonym, szczególnie tę jej  część  potwierdzoną naukowo i ważną kulinarnie,  jakich argumentów użyć do rozprawienia się z nieuprawnionymi zarzutami i mitami, jak  przedstawić prosto wcale nieproste systemy jakości żywności i zasady w nich uczestnictwa,  jakimi metodami  trenować  umiejętności promocyjne –  odpowiedzi  na te pytania i wybór tematyki  był bardzo trudny.
            Kierując się zasadą,  że sztuką jest o trudnych sprawach mówić prosto i przejrzyście,  do poprowadzenia wykładów zaproszone zostały wybitne  autorytety naukowe – znawcy przedmiotu i sztuki komunikacji i przekazu.  Wykładowcami podczas seminariów byli: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW,  prof. nadz. Agnieszka Wierzbicka – pracownik naukowy SGGW , prof. dr.hab Jarosław Horbańczk – pracownik naukowy Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk , prof. dr hab. Henryk Mruk – wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Nazwiska lub tytuły wykładów tych wykładowców to najczęstsze odpowiedzi na  pytanie  „Które wykłady, na jaki temat były najbardziej  interesujące” w ankietach satysfakcji uczestników.
- Jak zobaczyłam program seminarium, a w nim sami profesorowie, to miałam obawy czy to będzie dla mnie. Ale jak widać tytuł profesora nie przeszkadza,  aby  mówić  jednak  prosto i  jasno – mówi jedna z uczestniczek.
            Drugi nurt zajęć seminaryjnych to ćwiczenia –  tym razem przedmiotem zajęć warsztatowych była wołowina. Na pytanie Jerzego Wierzbickiego – prezesa Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego czy wołowina  to łatwe mięso, ręce do góry, na ok. 80 osób, podniosło kilka osób…
Podczas zajęć warsztatowych Grzegorz Pogorzelski  - jeden  z niewielu w Unii Europejskiej znawców  przyjaznego dla klientów, australijskiego systemu oceny wołowiny  kulinarnej  próbował wprowadzić uczestników w  ten system. Konstatacja uczestników była jedna: systemu nie musimy znać, jest zbyt trudny,  ale czekamy na takie znakowanie wołowiny w sklepach! ( Znakowanie będzie polegało, najprościej rzecz ujmując,  na oznaczaniu opakowanego kawałka mięsa w ladzie sklepowej, gwiazdkami - wskazaniami do jakich kulinarnych celów dana partia jest najlepsza).
W kolejności – Grzegorz Pogorzelski  i Sebastian Kornacki – znany warszawski kucharz,  pokazywali zgromadzonym jak  z kawałka wołowiny wykrawać bitki, sznycle, befsztyki i inne dania. Do tej części zajęć zaproszeni zostali uczestnicy; tak więc,  szczególnie Panie, miały możliwość  sprawdzenia swoich  umiejętności w tym zakresie pod okiem profesjonalistów.
A kiedy prowadzący Sebastian Kornacki z wykrawanych porcji usmażył befsztyki, które za kilka  minut trafiły do degustacji, słyszało się głosy że  wołowina nie jest  jednak taka trudna, tylko trzeba się do niej przekonać i po prostu wiedzieć co z niej da się zrobić. Prowadzący przygotował jeszcze dwa dania – tradycyjny Buef Strogonow i  porcję  mięsa z sosem chrzanowym. Przepisy na te dania okazały się ujmująco proste   i na pytanie czy uczestnicy podjęliby się przygotowania takich dań w swoich domach, prawie wszystkie ręce poszły do góry….
            Podczas seminarium   wystąpił ponadto Łukasz Wielgat – kierownik masarni w Gminnej Spółdzielni „SCh” w Pruszczu. Gminne Spółdzielnie „SCh” prowadzą  w skali kraju już tylko dwadzieścia kilka masarni, z których jedna mieści się właśnie w  Pruszczu. Prezentacja tej spółdzielni i w pełni nowoczesnej masarni, działającej lokalnie, ale z ciągle rosnącą, wymuszaną  popytem  produkcją – była bardzo interesująca, szczególnie dla obecnych na sali  spółdzielców.
            Ponadto Izabella Byszewska – Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego - podczas spotkania z uczestnikami seminarium prezentowała tematykę produktów regionalnych  i lokalnych jako metody na różnicowanie oferty handlowej ale także na szukanie dodatkowych dochodów w gospodarstwach rolnych. Po tych zajęciach dyskusji i pytaniom nie było końca.
            Ponadto z uczestnikami seminarium spotkał  się Jerzy Wierzbicki – prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz Mieczysław Paradowski – z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Szczegółowy program seminarium znajduje się powyżej, a ewentualnie zainteresowanych informujemy że następne seminarium z tego cyklu odbędzie się w dniach  22-24 listopada br.  Zapraszamy!
Udział w seminariach  jest bezpłatny albowiem są one dofinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego oraz Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.