KONTAKT:
KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
00-950 Warszawa, ul. Kopernika 30

Koordynator projektu
„Polska wołowina wraca na stoły”

Joanna Biała
Krystyna Chojnowska

Seminarium Polska wołowina wraca na stoły

W dniach 16-18 października 2018 r. w Centrum Szkoleniowo- Konferencyjne KZRS „SCh” w Miedzeszynie odbyło się jedno z dwóch spotkań seminaryjnych dofinansowanych z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego pt. „Polska wołowina wraca na stoły”.
W seminarium uczestniczyli uczniowie oraz opiekunowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica w Sejnach oraz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim.
Uczestników seminarium powitali Prezes KZRS „SCh” Pan Bogdan Czaplejewicz oraz Dyrektor Centrum Szkoleniowego Pan Błażej Świerżewski.
Program seminarium został ułożony tak aby słuchacze uzyskali informacje o nowoczesnych zasadach chowu bydła mięsnego- wykład poprowadził Pan Józef Wojewódzki- hodowca bydła mięsnego, Wiceprezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Prof. dr hab. Jarosław Olav Horbańczuk przybliżył zagadnienia dotyczące wartości odżywczych i prozdrowotnych mięsa wołowego. Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Pani Izabella Byszewska przybliżyła zagadnienia dotyczące zasad marketingu, promocji i sprzedaży wołowiny. Zadaniem Pani prof. Agnieszki Wierzbickiej było przekazanie informacji dotyczących współczesnych trendów w produkcji i przetwórstwie żywności.
W trakcie seminarium odbyły się również zajęcia poprowadzone przez prof. dr hab. Henryka Mruk, które miały na celu wskazanie uczestnikom jak ważne są potrzeby nas samych po to aby budować dobro społeczne.  Wykład przeprowadzony przez Panią Marię Woźniak miał na celu przygotowanie młodych przedsiębiorców do prowadzenia własnego biznesu związanego z żywnością. Ostatnim wykładem podczas trzydniowego seminarium był wykład przeprowadzony przez Panią Krystynę Chojnowską dotyczył on wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej.  
Prezentacji Gminnej Spółdzielni „SCh” w Pruszczu dokonał Pan Dyrektor Zakładu Mięsnego reprezentant KZRS „SCh” w Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego Łukasz Wielgat. Uczestnicy mieli okazję również wziąć udział w degustacji wyrobów przygotowanych przez Gminną Spółdzielnię „SCh”. Specjalnie na warsztaty zostały również przygotowane przez Pana Błażeja Świerżewskiego potrawy z wołowiny, który opowiedział jak należy właściwie przygotować ten rodzaj mięsa.
Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.